top of page
NordenMapNight1600v3.jpg
  • Skribentens bildLars Enarson

Bönenatt skärtorsdagen 14 april 2022”Jesus gick upp på berget för att be, och han bad hela natten till Gud.” (Luk 6:12)

Jesus bad ofta hela nätter till Gud. Natten före påsk då han skulle ge sitt liv på Golgata kors, kämpade han i bön i Getsemane för vår och hela världens frälsning.


”Han tog med sig Petrus och Sebedeus båda söner. Ängslan och ångest kom över honom, och han sade till dem: ’Min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna kvar här och vaka med mig.’ Och han gick lite längre bort, föll ner på ansiktet och bad: ’Min Fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill.’” (Matt 26:37-39)


Vår Mästare utkämpade en hård bönekamp den natten. Lukas skriver om detta: ”Då visade sig en ängel från himlen och gav honom kraft. Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare, och hans svett blev som blodsdroppar, som föll ner på jorden.” (Luk 22:43-44) Likaså står det i Hebréerbrevet: ”Medan han levde här i köttet, ropade han högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest.” (Heb 5:7)


Jesus sa till dem som kom för att gripa honom: "Trots att jag dagligen har varit bland er i templet, har ni inte gripit mig. Men detta är er stund och nu råder mörkrets makt." (Luk 22:53) Tidigare på kvällen sa Jesus till Petrus: "Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder." (Luk 22:31-32) Moder Basilea Schlink kallade den sista tidens födslovåndor före Jesu återkomst då även vi kommer att bli prövade för ”Världens Getsemanestund”. I den tid vi nu befinner oss i behöver vi lära oss att vaka och kämpa i bön som Jesus gjorde. "Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov." (Upp 3:10)


Skärtorsdagen 14 april ska vi följa vår Mästares exempel och tillbringa den natten i bön för den utlovade väckelsen i Nordens korsmärkta länder och människors frälsning i Europa! Det var den här natten Jesus sa till lärjungarna: ”Kunde ni då inte vaka en kort stund med mig? Håll er vakna och be, så att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt.” (Matt 26:40-41)Påskmåltiden och det nya förbundet i Jesu blod

Före bönenatten i Getsemane instiftade Jesus det nya förbundet i sitt blod i samband med en påskmåltid tillsammans med sina lärjungar. Han sa till dem: ”Jag har längtat mycket efter att äta den här påskmåltiden med er innan mitt lidande börjar.” (Luk 22:15) Paulus skriver om detta:


”Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade er: Den natt då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd [ett osyrat bröd från Påskmåltidsfirandet], tackade Gud, bröt det och sade: ’Detta är min kropp, som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig.’ På samma sätt tog han bägaren efter måltiden [välsignelsens bägare efter det ätit Påskmåltiden] och sade: ’Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig.’ Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer.” (1 Kor 11:23-26)


Vi uppmanar alla att inleda bönenatten med att fira en påskmåltid med Herrens måltid på samma sätt som Jesus och apostlarna gjorde. Påskmåltiden, som illustrerar uttåget ur Egypten genom påskalammets blod, ger oss på ett mäktigt sätt förebilden både till det nya förbundet i Jesu blod, såväl som den frälsning som kommer att uppenbaras i den sista tiden vid Jesu återkomst. Det är en stark upplevelse att fira den precis som Jesus gjorde med sina lärjungar den kvällen och det är en passande och mäktig inledning på bönenatten som sedan följer.


OBS! Alla som av olika skäl inte önskar eller har möjlighet att fira en hel Påskmåltid uppmanar vi att fira Herrens måltid på valfritt sätt!


Du kan ladda ner hela Påskmåltidsprogrammet inklusive en förberedelseguide här:
Uppläggning av bönenatten

Kl 19 (kl 20 i Finland och kl 18 på Island och Färöarna)

Påskmåltid/Herrens måltid

Kort samling på Zoom som inledning till kvällen. Var och en firar sedan så som de önskar.

Här är länken till samlingen:

https://us02web.zoom.us/j/82142591780?pwd=Qk9mN2lXVnlzemZjS2o5QWV2YzBvZz09

Meeting ID: 821 4259 1780

Passcode: 919200


Kl 22 (kl 23 i Finland och kl 21 på Island och Färöarna)

Bönenatten börjar

Samling på Zoom. Här är länken:

https://us02web.zoom.us/j/84774916959?pwd=TklaQy9Md1hTTndsN0h0Q3NYWFRxdz09

Meeting ID: 847 7491 6959

Passcode: 885555Övergripande böneteman:


1. Att kristna får uppleva korsets förvandlande kraft i sina liv och kan föra det budskapet vidare till Europas avkristnade miljoner!

"Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det.” (Matt 16:24-25)

“Ty jag vill lära känna honom och hans uppståndelses kraft och få känna delaktighet i hans lidanden, i det jag bliver honom lik genom en död sådan som hans, om jag så skulle kunna nå fram till uppståndelsen från de döda.” (Fil 3:10-11, 1917 års övers.)


2. Den utlovade väckelsen i Nordens länder som kommer att föra evangeliet till hela Europa på vägen tillbaka till Jerusalem!

”Jag fick se en stormvind komma norrifrån, ett stort moln med flammande eld, och det omgavs av ett sken.” (Hes 1:4)

“Se, Herren förkunnar till jordens ände: Säg till dottern Sion: Se, din frälsning kommer! Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom. Man skall kalla dem ’det heliga folket’, ’Herrens återlösta’. Och du skall kallas ’den eftersökta’, ’staden som inte blir övergiven’.” (Jes 62:11-12)

3. En skörd av människor in i Guds rike i hela Norden och Europa med början detta år!

”Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Och de ropade med hög röst: ’Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen, och Lammet.’” (Upp 7:9-10)

”Förstockelse har drabbat en del av Israel och skall fortfara intill dess hedningarna i fulltalig skara hava kommit in; och så skall hela Israel bliva frälst.” (Rom 11:25-26)


4. Upprättelsen av Elias profetiska tjänst med omvändelsens förkunnelse som bereder vägen för Herren!

”Han skall gå framför honom i Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag och så skaffa åt Herren ett folk som är berett.” (Luk 1:17)

”En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Alla dalar skall fyllas och alla berg och höjder sänkas. Krokiga stigar skall rätas och ojämna vägar jämnas. Och alla människor skall se Guds frälsning.” (Luk 3:4-6)


5. Återsamlandet av det judiska folket tillbaka till deras eget land vilket utlöser ändetidens andeutgjutelse!

"Jag vill helga mitt stora namn, som har blivit vanärat bland folken, därför att ni har vanärat det bland dem, och de skall inse att jag är HERREN, säger Herren, HERREN, när jag bevisar mig helig bland er inför deras ögon. Ty jag skall hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land." (Hes 36:23-24)

”Ni skall förstå att jag är mitt i Israel, att jag är Herren, er Gud, och ingen annan. Och mitt folk skall aldrig komma på skam. Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner. Också över tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min Ande.” (Joel 2:27-29)


6. Upprättelsen av Jerusalem i vår tid till en lovsång över hela jorden genom välkomnandet av Messias!

"Be om frid för Jerusalem! Låt dem som älskar dig vara trygga. Låt det råda frid inom dina murar, trygghet i dina borgar. För mina bröders och vänners skull vill jag önska dig frid, för Herren vår Guds hus skull vill jag söka ditt bästa." (Ps 122:6-9)

"Jerusalem, Jerusalem, ... jag säger er: Härefter skall ni inte att se mig, förrän ni säger: 'Välsignad är han som kommer i Herrens namn.'" (Matt 23:37,39)

"På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de någonsin tystna. Ni som ropar till HERREN, unna er ingen ro. Och ge honom ingen ro, förrän han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden." (Jes 62:6-7)Som hjorten efter vatten

Emil Gustafson


1. Min Gud jag sjunker ner vid korsets fot och ber

Om denna djupa frälsning, som du av nåd beter.

Min egen vilja krossa, all själviskhet fördriv,

O Gud mig helst förlossa ifrån mitt eget liv.


Kör: Som hjorten efter vatten jag längtar efter dig,

Med Andens hela fullhet, O Gud välsigna mig!


2. O Jesus helga mig, o drag mig närmre dig,

Och till mitt sinnes ande, o gud förnya mig!

Till hjärtats djup mig rena i blodets purpurälv,

Mig helt med dig förena och fyll mig med dig själv.


3. Det finnes ingen ann', som mig förlossa kan;

Och himlen kan ej fylla ett hjärta som du vann.

Ej dina gåvor heller ha värde utan dig,

Blott du mig tillfredsställer, blott du är nog för mig.


4. Min brudgum rik och skön, jag är din kärleks lön.

Mitt hjärtas djupa längtan är svaret på Din bön.

Till Din uppstungna sida jag måste luta mig;

O låt mig sedan lida och fröjdas blott i Dig.


Väckelse och konferenssånger, Ur Förbundstoner, Helgelseförbundets förlag Kumla, tredje upplagan 1969


992 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page