NordenMapNight1600v3.jpg
  • Lars Enarson

NORDENS KALLELSE - NORGE Nordisk Bönekonferens 29-31 jan, 2021 Konferensen uppskjuten pga Corona!

Uppdaterad: jan 3BÖNELEDARE:


Lars Enarson, Israel

Lars Enarson är verksam sedan 70-talet som bibellärare och internationell förbönsledare med en klar profetisk röst att väcka Guds folk.


1994 grundade Lars The Watchman International, en organisation med målsättning att “Bereda vägen för Herren” genom bön, undervisning och lärjungaskap. Sedan 1997 arbetar han utifrån Israel med en längtan att få se en återupprättelse i vår tid av det apostoliska evangeliet från Jerusalem. 2018 startade han bönerörelsen Sverige 7:14 – numera Norden 7:14.

Lars är författare till flera böcker och hans TV program sänds via olika TV kanaler i USA och Europa. Han reser över världen och undervisar om bön, Israel och det profetiska ordet. Han är gift med Harriet, har tre barn och tio barnbarn.Harriet Enarson, Israel

Harriet Enarson är gift med Lars sedan 1974. De har tre barn och tio barnbarn. Harriet har en stark profetisk tjänst till framför allt kvinnor, ungdomar och barn. Hennes vision kan bäst sammanfattas med orden från Jesaja 58:12


”Dina avkomlingar ska bygga upp de gamla ruinerna, du ska återställa grundvalar från forna generationer. Du ska kallas ’den som murar igen sprickor’, ’den som återställer stigar så att man kan bo i landet’.”Kenneth Witick, Finland

Kenneth Witick har varit fulltids pastor inom Finlandssvensk Pingst sedan 1979 och är för närvarande pastor och föreståndare för Filadelfiaförsamlingen i Borgå. Han är gift med Elisabeth. De har fem barn och sju barnbarn.

Kenneth var med och grundade Team Action i Finland där han var ledare 1984–1992. 1999 grundade han Karisma Farleden där han varit ordförande sedan dess. Visionen är församlingsförnyelse, förbön och väckelse i Finland, att sprida kunskap om Israel och församlingens judiska rötter, samt koordinera exodusarbetet i södra Finland och på sydvästkusten.


Claes-Göran Bergstrand, Sverige

Claes-Göran Bergstrand har varit pastor och riksevangelist inom Svenska Baptistsamfundet. Under 1970- och 80-talen var han en av ledarna inom Jesusrörelsen och den karismatiska förnyelsen i Sverige.

1976 var Claes-Göran med och startade "Förebedjare för Sverige" tillsammans med Kjell Sjöberg där även Lars Enarson var en av medarbetarna. 1998 till 2004 stod han i ledningen för en allkristen förbönstjänst i Storstockholm i samarbete med Carl-Erik Sahlberg i S:ta Clara kyrka. Tillsammans startade de förbönsrörelsen "Sverigebönen".

Claes-Göran är fortsatt verksam i förbönstjänsten för Sverige och Norden och undervisar även i en mindre förortsförsamling i Stockholm. Han är även författare och skriver för närvarande en bok om Israels roll i Guds frälsningsplan. Han har varit gift med Ulla sedan 1965. De har tre barn med egna familjer och åtta barnbarn.


David Hansen, Danmark

David Hansen har sin bakgrund som en av ledarna inom pingstsamfundet Apostolsk Kirke i Danmak. Han har tillsammans med sin fru Lene varit heltidstjänst för Gud i över 40 år. De har fyra barn som alla är involverade i heltidstjänst som pastorer, bibellärare och missionärer. För 25 år sedan planterade de en fristående församling i Aalborg som numera leds av ett yngre par som växt upp inom församlingen.

Davids främsta kallelse och passion är att bygga den lokala församlingen. Han arbetar fortfarande med att träna och fostra fram nya, unga ledare, men är också involverad i förbönstjänst för Danmark. David har rest som förkunnare i över 50 länder från Nordkorea i öster till Haiti i väster, från Australien och Sydafrika i söder till Island i norr.


Jan-Ernst Gabrielsen, Norge

Jan Ernst Gabrielsen gick ut i tjänst för Herren som 17-åring inom missionsorganisationen Troens Bevis i Sarons dal. Efter några år reste han med sin familj till Kenya som missionär 1973 där de verkade i fem år bland onådda stammar och även grundade de första pingstförsamlingarna i Sudan.

Efter hemkomsten till Norge var Jan Ernst pastor i Lyngdal i 26 år. 2006 började han arbeta som ledartränare i framför allt Afrika inom organisationen The John Maxwell Team. I slutet av 2015 fick han återigen en kallelse tillbaka till Norge.

Jan Ernsts vision är att väcka Guds folk till att söka Herren och bli redo för hans ankomst. Tillsammans med sin son Ronald har han startat bokförlaget Media Forlag för att sprida väckelseliteratur. Arbetet i Afrika fortsätter genom att stödja inhemska missionärer som når ut till onådda stammar. Se www.misjon1040.no!


Johannes Enarson, Israel

Johannes kommer från en kristen karismatisk bakgrund – uppväxt i Sverige, USA och Israel – och har rest över världen i många kristna samt judiska sammanhang. Han är Christian Relations Director för organisationen Cry For Zion som arbetar för judiska rättigheter på Tempelberget i Jerusalem och utbildar kristna.


Johannes är bl.a. medförfattare till en grundkurs om den kristna trons judiska rötter. Som bibellärare och grafisk formgivare brinner han för att göra bibelhistoriska frågor tillgängliga för fler. Han läser f.n. teologi på Skandinavisk Teologisk Högskola.NORDEN 7:14


Norden 7:14 startade som Sverige 7:14 i januari, 2018 av Lars Enarson utifrån löftet i Andra Krönikeboken 7:14:


”Om mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.” 2 Krön 7:14


Efter den nordiska bönekonferensen i Stockholm i mars, 2020 utvidgades bönerörelsen till att omfatta alla de nordiska länderna.

”Över Nordens länder ligger ett lysande moln med Guds kraft. …Vi har korset i våra flaggor. Gud vill att vi skall uppleva korsets kraft i våra liv och ge den vidare till Europas längtande miljoner.” - Rolf Wiström, Guds plan för Norden, 1952.


Program


Fredag kl. 19 Ödmjukhet ”Om mitt folk, ...ödmjukar sig…”

Lördag kl. 10 Bön ”och ber…”

kl. 15 Omvändelse ”söker mitt ansikte och omvänder sig…”

kl. 18 Folkväckelse ”då vill jag höra det från himlen och förlåta…”

Söndag kl. 10 Samhällsreformation ”...och skaffa läkedom åt deras land.”

ANMÄLAN

OBS! Bönekonferensen är uppskjuten pga Corona! Kom tillbaka snart igen för mer information!


Be för mötena!

Du kan understödja Bönekonferensen på ett av följande sätt:


NORGE: På Jerusalems Murar 1506.22.63269

Vipps 638666

SVERIGE: SWISH 070-551 6965

BG 609-2316 TWI Skandinavien

FINLAND: Karisma Farleden

FI08 5578 0420 1464 67, OBS! Ange ref. 1 00007!

MobilePay: 18116 OBS! Ange ref.

1 00007!

DANMARK: Kontonr. 9033 327115 Gaver skal mærkes med “Norden 7:14"!

MobilePay: 64069 Gaver skal mærkes med “Norden 7:14"!

715 visningar0 kommentarer
  • YouTube
  • Facebook
  • iTunes Podd
STÖD NORDEN 7:14

SWISH 070-551 6965

BG 609-2316 TWI Skandinavien

Mer ...

Copyright © 2020