top of page
NordenMapNight1600v3.jpg
  • Skribentens bildNorden 7:14

KALMAR: Nordisk Bönekonferens 4-6 jan 2024

Uppdaterat: för 2 dagar sedanKALMAR 4-6 JAN 2024, KALMARSALEN NORDISK BÖNEKONFERENS


TEMA:

Gideons 300 – En ny generation predikanter i Norden. "Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför ivrigt till skördens Herre att han driver ut arbetare till sin skörd." (Matt 9:37-38)


Tors kl 19 och fred kl 09–16

Inledande konferens för förkunnare (Vi uppmuntrar gifta par att komma tillsammans)


Fred kl 19 och lörd kl 09–22

Konferensen öppen för alla


Vi samlas till bön i Nordens ursprungliga huvudstad där alla Nordens länder etablerade en union 1397.


Vi ber för Nordens gemensamma kallelse:

  • Andens enhet i Nordens korsmärkta länder

  • En ny generation orädda förkunnare likt Gideons 300

  • Internationella predikanter som Herren sänt till Norden

  • Väckelsen från Norden neröver Europa tillbaka till Jerusalem

  • Väckelsens avgörande koppling till Israel


Kjell Sjöberg skrev 1986:


”[Herren säger:] ’Jag har en plan för Norden därför är det viktigt att förebedjarna från Norden möter varandra. Min härlighet skall explodera i Norden … Nordens kristna har viktiga saker att ge till varandra för att komma till en gemensam mognad. … Norden skall tillhöra mig och därifrån vill jag börja mitt befrielseverk … De korsmärkta länderna tillhör mig.’ …


”Vi förstärker enheten i Norden genom varje person som säger ja till en gudomlig kallelse som gäller Norden …”


”Vi vill stå inför Herren för Jesu herravälde över Norden, och vi vill knyta samman Norden med Israel, och vi vill också inta den positionen där Norden kan bli en bas för vad Herren skall göra på den europeiska kontinenten.”[1]

Rekommenderade hotell inom gångavstånd: First Hotel Witt, ProfilHotels Calmar Stadshotell, m fl


Förbindelser till Kalmar:

Direktflyg till Kalmar från Stockholm, Bromma Flygplats (Det går direktbussar mellan Arlanda och Bromma.)

Direkttåg från Kastrup och från Göteborg, m fl orter


 

#Norden714 #Kalmar


[1] Kjell Sjöberg, Guds rikes plan för Nordens länder (1986), sid. 5, 24, 31.

548 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Böneskolor:

bottom of page