NordenMapNight1600v3.jpg
  • larsenarson

NORDENS KALLELSE - FINLAND Nordisk bönekonferens 6-8 nov, 2020 i Helsingfors

Uppdaterad: okt 16NORDENS KALLELSE – POHJOISMAIDEN KUTSUMUS

Nordisk bönekonferens 6-8 Nov, 2020,

Munkshöjdens kyrka, Helsingfors


BÖNELEDARE: Lars och Harriet Enarson Israel, Kenneth Witick Finland, Claes-Göran Bergstrand Sverige, David Hansen Danmark, Jan-Ernst Gabrielsen Norge, Johannes Enarson Israel, m fl.


EXTRA! Kevin Jessip USA

Organisatör och ledare tillsammans med Jonathan Cahn på världsbönedagen The Return i Washington DC 26 sep 2020!


Läs hela broschyren på svenska och finska här!

Anmäl dig här!


Norden 7:14 startade som Sverige 7:14 i januari, 2018 av Lars Enarson utifrån löftet i Andra Krönikeboken 7:14:


”Om mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.” 2 Krön 7:14


Efter den nordiska bönekonferensen i Stockholm i mars, 2020 utvidgades bönerörelsen till att omfatta alla de nordiska länderna.

”Över Nordens länder ligger ett lysande moln med Guds kraft. …Vi har korset i våra flaggor. Gud vill att vi skall uppleva korsets kraft i våra liv och ge den vidare till Europas längtande miljoner.” - Rolf Wiström, Guds plan för Norden, 1952.

Liksom solen går upp i öster, vill Gud låta en ny dag över Norden bryta fram utifrån dessa bönedagar i vårt östra broderland.

Bönedagarna inleds på Gustav II Adolf-dagen till minne av Reformationen som räddades i Europa utifrån Norden. Hakkapeliitta, Gustav II Adolfs elittrupper kom från Finland!


Program


Fredag kl. 19 Reformationens grundfundament Skriften allena!

Lördag kl. 10 Nådens och bönens ande ”Om mitt folk ödmjukar sig och ber…”

kl. 15 Omvändelse ”söker mitt ansikte och omvänder sig…”

kl. 18 Folkväckelser ”då vill jag höra det från himlen och förlåta…”

Söndag kl. 10 Gudstjänst Vi sprider ut oss i olika församlingar i Helsingfors.

kl. 15 Rättfärdiga regeringar ”...och skaffa läkedom åt deras land.”

ANMÄLAN

OBS! Begränsat deltagarantal. Föranmälan är nödvändig! Heltidsdeltagare prioriteras. Ev. resterande platser ges till övriga anmälda deltagare. Anmäl dig här! Samlingarna kommer att streamas. Kom tillbaka för mer information!

ÖVRIG INFORMATION

Coronarestriktioner Obligatoriskt med munskydd då man rör sej in och ut ur kyrkan och i köer. Skyddsavstånd hålls i kyrkan genom märkning av platserna. Till Finland inresande deltagare rekommenderas att ha med sej ett under 72 tim gammalt intyg över coronafrihet samt biljetter till avresan ur landet inom max 72 tim. Detta för att undvika 14 dagars karantän i Finland.

Parkering Svårt att parkera nära kyrkan. Kan finnas längs Ulvsbyvägen eller i Munksnäs. Alternativt använd allmänna kommunikationsmedel. Buss: Buss 14 och 18: Hållplatser från Kampen till Munkshöjden Buss 52 : 3 ggr/ timme, Munkshöjden – Munksnäs Promenad 15-20 min Munkshöjden – Munksnäs Hotell Hotell Haga 2,5 km, 20-25 min promenad till kyrkan Specialpris inkl frukost med koden : Rukous Dubbelrum 90€ per natt (Enkelrum 70€) Se hotellförteckning på alla hotell: Hotell i Helsingfors Lunch Man kan beställa lunch till lördagen på närbelägen restaurang. Görs vid anmälan. Kyckling eller lax 16€, soppa 8€. Ankomst till mötena Man bör komma till kyrkan 45 min innan dagens första möte pga köbildning. Håll säkerhetsavstånd, använd munskydd. Toaletter Det finns 4 toaletter, 2 i kyrkan och 2 i församlingshemmet intill, 1 trappa ner. Iakttag handhygien!


Be för mötena!

Du kan understödja bönekonferensen via Karisma-farleden rfs konto:

FI08 5578 0420 1464 67, referens 1 0007

Insamlingstillstånd

Finland Suomi RA/2020/284, 20.3.20 – 19.3.2021

Åland Ahvenanmaa ÅLR 2020/1071

12.8.2020 – 11.8. 2021

572 visningar
  • YouTube
  • Facebook
  • iTunes Podd
STÖD NORDEN 7:14

SWISH 070-551 6965

BG 609-2316 TWI Skandinavien

Mer ...

Copyright © 2020