top of page
NordenMapNight1600v3.jpg
  • Skribentens bildLars Enarson

Så ska ni be: Fader vår som livsstil (mini-bok)


Att be bönen ”Fader vår” är en biblisk befallning. Det står i inledningen till bönen i Matteus: ”Så ska ni be...” (Matt 6:9) I Lukas uttrycks det ännu tydligare: ”Då sade han till dem: ’När ni ber, ska ni säga...” (Luk 11:2) Båda dessa direktiv från vår Mästare är uttryckliga. Vi är kallade att be den bön han lärt oss att be.


I vårt böneliv kan vi be Herrens bön ordagrant precis som den står, antingen i början eller i slutet av vår bönestund. Men vi kan också använda de olika bönerna i Fader vår som utgångspunkter för fri bön inom de ämnesområden som berörs. På detta sätt kan vi få ett balanserat böneliv utifrån Guds eget Ord.


SÅ SKA NI BE innehåller en kortare utläggning av de olika delarna i den bön Mästaren befallt alla sina efterföljare att be och hur vi kan använda bönen som en mall för vårt dagliga böneliv.Häftad 24 sidor127 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page