top of page
NordenMapNight1600v3.jpg
  • Skribentens bildLars Enarson

Tre dagars fasta och bön om apostolisk kraft 13 – 15 Maj

Uppdaterat: 13 maj 2021”Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att föra människor av alla folk till trons lydnad för hans namns skull.” Rom 1:5


Vi fastar och ber under dessa tre dagar om en återupprättelse av apostolisk kraft i församlingen i Norden med tecken och under! (Se Apg 13:1-3!) Löftet i Joels bok om Andens utgjutande föregås av tre uppmaningar till fasta. (Joel 1:14; 2:12, 15) ”Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött.” (Joel 2:28)


Våra böneämnen:

  1. Radikal helöverlåtelse Apg 20:24, Matt 16:25

  2. Apostoliska tjänster i vår tid Ef 4:11, 1 Kor 14:28

  3. Apostolisk omvändelseförkunnelse Luk 24:47, 1 Tess 1:5, 9-10

  4. Apostolisk kraft med tecken och under Mark 16:20, 2 Kor 12:12

  5. Apostolisk grund i församlingen 1 Kor 3:10, Jes 28:16


Praktiska råd inför fastan

Det är väldigt nyttigt och hälsosamt för kroppen att fasta om man gör det på rätt sätt.


1. Försök tömma din mage före fastan. Undvik mat som är förstoppande dagarna före. Ät frukt som sätter igång magen innan fastan börjar.

2. Vänj dig av från kaffe och liknande dagarna före fastan.

3. Drick mycket vatten under dagarna före fastan och under hela fastan. Viktigt!

4. Var beredd på att det kan bli lite kämpigt att fasta. Det är helt normalt och inget farligt. Fatta ett viljebeslut innan du börjar att fullfölja fastan som planerat.

5. Undvik praktiskt arbete men se till att ta promenader och att hålla god hygien genom att duscha och borsta tänderna. Kom ihåg att dricka mycket vatten!

6. Ta lite extra tid till att vila.

7. Läs mycket i Bibeln och ägna så mycket tid du kan till att be, t ex under de tider du vanligtvis använder till att äta måltider.

8. Bryt inte fastan med en stor måltid med en gång. Börja mjukt och försiktigt med frukt och juicer som sätter igång magen igen.

9. Om du tar mediciner måste du kanske inta någon föda i samband med detta.

10. Kämpar du med kroniska sjukdomar, t ex diabetes, bör du rådfråga läkare innan du bestämmer dig för att fasta.Rekommenderad litteratur:

Arthur Wallis, God’s Chosen Fast (På Svenska: Gudomlig fasta)

382 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page