top of page
SOLNAHALLEN-SQUARE-MAP-BG-v6.jpg

4 PROFETORD TILL NORDEN

Profetord 1

Rolf Wiström
– Guds plan för Norden 1952

 

”Jag fick se en stormvind komma norrifrån, ett stort moln med flammande eld, och det omgavs av ett sken. Mitt i skenet syntes nå- got som var likt glänsande metall, och mitt i elden syntes något som liknade fyra levande väsen. De såg ut som människor ... De gick rakt fram. Dit Anden ville gå, dit gick de, och när de gick behövde de inte vända sig. Till utseendet liknade väsendena eldsglöd som brann likt facklor medan elden rörde sig fram och tillbaka mellan dem. Den gav ett sken ifrån sig och blixtar for ut ur elden.” (Hes 1:4-5, 12-13)

 

Över Nordens länder ligger ett lysande moln med Guds kraft. Gud kallar människor idag att bli kanaler för denna kraft. Det är Nordens kallelsestund. Gud lägger ansvaret på oss för Europas avkristnade länder. Vi har korset i våra flaggor. Gud vill att vi skall uppleva korsets kraft i våra liv och ge den vidare till Europas längtande miljoner.

 

Kristenheten skall åter få uppleva den helige Andes makt och ledning. Nya, stora skaror av lydiga redskap skall åter draga ut dit Anden leder, och Guds plan skall förverkligas med hast.


—Rolf Wiström, Guds plan för Norden (Evangeliipress, 1952) s. 28-32.

Profetord 2

Lars Enarson

– Ett mäktigt löfte om väckelse 1977

Under en period av fasta och bön i oktober 1977, då jag sökte Guds plan och vilja för mitt liv, överväldigades jag plötsligt av en intensiv längtan från Guds Ande att få se Gud sända en väckelse igen över Sverige och Skandinavien. Jag ropade ut min nöd till Herren från djupet av mitt hjärta och sa: "Jag släpper dig inte med mindre än att jag får se dig sända en väckelse igen!" Herren avbröt mig och sa:

 

”Jag kommer att sända en väckelse som kommer att bli mycket större än ni någonsin sett tidigare i historien. Men det kommer enbart att ske i samma utsträckning som ni ber. Sannerligen, Herren, HERREN gör alls intet, utom genom bön.”

 

Herren visade mig hur en väckelse skulle komma till de nordiska länderna med korset i sina flaggor (inklusive de Brittiska öarna) och sedan sprida sig ner över Europa.

 

När man tittar på en karta så bildar Sverige, Norge och Finland bilden av ett lejon på språng ner mot Europa. På 1600-talet svepte svenska och finska härar ledda av Gustav II Adolf ner över Europa och säkrade Reformationen i den Westfaliska freden 1648. Gustav II Adolf blev känd som ”Lejonet från Norden”. I den yttersta tiden kommer Lejonet av Juda stam att resa sig i Kristi kropp i Norden för att åter evangelisera Europa.

Profetord 3

Gunnar Brudeli
– En syn i november 2006

”Jag stod på en stor karta över Europa. Plötsligt blir alla de nordiska länderna färgade blodröda.

 

Så börjar det flyta 4 röda strömmar från Norden neröver kartan, genom de europeiska länderna och till Israel. Strömmarna blev bredare och bredare och fyllde till slut alla länder i Europa.

Den västliga strömmen gick över från Spanien till Marocko och följde Medelhavskusten till Israel. Strömmarna var människor som gick med evangeliet för att åter-evangelisera Europa. Strömmarna hade blodets färg. Uppdraget kommer att kosta martyrers blod på vägen tillbaka till Jerusalem.”

 

Profetord 4

Claes-Göran Bergstrand
– En syn i april 2016

"I april 2016 medverkade jag i en Nordisk konferens i Citykyrkan, med temat: “Rustad till allt gott verk”.

I ett av mötena hade jag en syn där jag satt längst ner i kyrkan under lovsången. Jag såg de nordiska flaggorna framme på podiet med deras färger, gult, blått, mörkrött, ljusrött och vitt.

Plötsligt tycktes flaggorna försvinna och jag såg bara deras färger som smälte samman och bildade ett underbart mönster. Då påmindes jag om de prästkläder som Mose skulle göra åt Aron och hans söner och jag slog upp Bibeln i 2 Mos.2:28ff. Där såg jag att det var samma färger i prästkläderna som jag just hade sett i min syn, och jag upplevde hur Herrens sade (ungefär):

 

”Dessa prästkläder vill jag ikläda er, ni som är från Norden, till att vara förebedjare för era länder. Detta är den gemensamma prästtjänst som jag vill att ni ska ikläda er i Norden.” Jag kände en helighet omkring mig där jag stod inför Herren i tillbedjan en lång stund."
 

Skrifternas vittnesbörd

 

All profetia måste alltid prövas utifrån Bibelns ord. Det står skrivet i Jesaja:

 

”Se, Herren förkunnar till jordens ände: Säg till dottern Sion: Se, din frälsning kommer! Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom. Man ska kalla dem ’det heliga folket’, ’Herrens återlösta’. Och du [Jerusalem] ska kallas ’den eftersökta’, ’staden som inte blir övergiven’.” (Jes 62:11-12)

Norden är en av jordens ändar. Herren kommer i den sista tiden att få en skörd av människor in i Guds rike från Europa. Det kommer att vara ett heligt folk som älskar Israel och Jerusalem och säger till Jerusalem: ”Se din frälsning kommer!” Jerusalem kommer att kallas ”den eftersökta”, ”staden som inte blir övergiven”.

 

Kristna i Kina har fått en vision att åter-evangelisera hela Asien österifrån i en rörelse med kulmen i Jerusalem. De kallar denna vision ”Tillbaka till Jerusalem”. Nu är det dags att lansera ”Tillbaka till Jerusalem - Europa” utifrån Norden!

 

Europa kristnades första gången utifrån Jerusalem med början i det sydöstra hörnet. Paulus fick om natten se en syn där en makedonisk man sa: "Kom över till Makedonien och hjälp oss!" (Apg 16:9) Så småningom kom evangeliet till Norden.

 

I den sista tiden kommer det avkristnade Europa att återigen evangeliseras. Denna gång från nordvästra hörnet av Europa, från Norden, genom hela Europa på väg tillbaka till Jerusalem.

 

Gud kallar oss till bön!

 

”Ty ännu måste synen vänta på sin tid, men den skyndar mot sin fullbordan och ljuger inte. Om den dröjer, vänta på den, ty den kommer helt visst, den skall inte utebli.” (Hab 2:3)


Nu är tiden inne för profetorden att förverkligas! Nordens länder är de enda länderna i världen som har det kristna korset så tydligt i sina flaggor. Våra länder är korsmärkta av Gud! Det är hans vilja att vi ska uppleva korsets förvandlande kraft i våra liv och sedan föra detta budskap vidare ned över Europa tillbaka till Jerusalem.

Inget land har alla färgerna i prästkläderna i sin flagga. Men gemensamt finns alla färgerna representerade i de Nordiska flaggorna. Inga färger utöver de som ingår i prästkläderna finns med. Gud vill utgjuta nådens och bönens Ande över de som är villiga att ställa sig i gapet inför Herren och be fram den väckelse som Gud har utlovat. Sannerligen, Herren, HERREN gör alls intet, utom genom bön!

Gå med i Norden 7:14 och var med och be fram Guds plan för Nordens länder!

bottom of page