Nordens flaggor Wide.jpg

En bönearmé med Tiotusen Bedjare som ropar till Gud för Nordens länder.

VISIONEN

TIOTUSEN

 

”Har inte Herren, Israels Gud, befallt: Dra upp på berget Tabor och ta med dig tiotusen man av Naftali och Sebulons stammar? För jag ska dra Sisera, Jabins befälhavare, med hans vagnar och folk till dig vid floden Kishon och ge honom i din hand.” (Dom 4:6-7)

I januari 2018 startade bönerörelsen Sverige 7:14 utifrån ett mycket allvarligt tilltal från Gud: ”Det som sker nu i Sverige ingår i en medveten strategi att bryta ner samhället för att införa antikrists diktatur.” Efter den nordiska bönekonferensen i Solnahallen 13-15 mars, 2020 utvidgades bönerörelsen till att omfatta hela Norden och blev Norden 7:14.

Gud har skapat alla folk och nationer med deras gränser för att de ska söka honom.

”Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo, för att de skall söka Gud.” (Apg 17:26-27, jfr 5 Mos 32:8-9) 

Vi ska inte ge upp i bön förrän Nordens länder börjar söka Gud. Detta är Guds plan och det är vårt uppdrag som kristna att förverkliga detta. Jesus sa: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!” (Matt 28:18-19)

Somliga påstår att enbart människor kan bli frälsta, men inte nationer. Detta är inte bibliskt. Nationerna är skapade av Gud och de kommer att finnas kvar i Guds rike. Messias kommer att döma mellan nationerna när han kommer och upprättar sitt rike. "Han ska döma mellan hednafolken och skipa rätt för många folk. Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folk ska inte lyfta svärd mot folk och inte mer öva för krig." (Jes 2:4)

 

I Sakarja står det: "Men om någon av jordens folkstammar inte drar upp till Jerusalem för att tillbe Kungen, HERREN Sebaot, blir det inget regn över dem." (Sak 14:17) Likaså står det i Uppenbarelseboken om det nya Jerusalem: "Och folken ska vandra i dess ljus, och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den." (Upp 21:24) Somliga riken kommer att gå under på grund av sin ogudaktighet: "För det folk eller rike som inte vill tjäna dig ska gå under, sådana folk ska förgöras helt." (Jes 60:12)

 

Det pågår en andlig strid på liv och död om våra länders framtid. Det står om de tiotusen krigare som drog upp på berget Tabor och besegrade Siseras armé: ”Men Sebulon var ett folk som föraktade döden, likaså Naftali på slagfältets höjder.” (Dom 5:18) Gud kallar idag på bedjare som är villiga att offra sina liv, stå upp för sanningen och be till dess det bryter igenom och det sker en radikal förändring.

 

Namnet Tabor betyder “utvald, renhet, bruten”. Gud utväljer en skara bedjare till räddning för Nordens länder. Det är bönekrigare som har rena hjärtan och är förkrossade över synden i våra länder. De är villiga att våga sina liv på slagfältets höjder för att rädda sina länder från antikrists planer och in i Guds kallelse.

FEM MÅL

Bibeln manar oss att be för vårt lands överhet och politiska ledning så att många blir frälsta.

 

”Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen.” (1 Tim 2:1-4)

 

Nordens länder har en gång i tiden varit några av världens mest gudfruktiga länder. Vi måste nu få se en radikalt förändrad politisk kurs i våra länder.

Guds löfte i 2 Krön. 7:14 visar en plan i fem steg för att genom en andlig väckelse och en förändrad politisk kurs motverka antikrists inflytande. Detta kommer att innebära en skarp konfrontation med antikrists andemakt, synkretism, globalism, socialism, moralisk liberalism, mm. 

Följande fem steg utgör rörelsens målsättningar:

STEG 1. ”Om mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig...” Det börjar med ödmjukhet inför Gud och hans Ord. Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka.

STEG 2. "...och ber..." Minst Tiotusen Bedjare som är villiga att offra sina liv i den andliga striden. 

STEG 3. ”... och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar...” Ett uppvaknande inom kristenheten och en radikal omvändelse från synd till lydnad för Guds Ord. 

STEG 4. ”... då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd...” Genomgripande folkväckelser där många människor ur alla samhällsklasser blir frälsta och kommer till insikt om sanningen. 

STEG 5. ”...och skaffa läkedom åt deras land...” Gudfruktiga regeringar byggda på en judekristen värdegrund som står upp för familjen, fosterlandet och Israel. Den judekristna värdegrunden bygger på Tio Guds Bud som lagt grunden till hela väst-världens civilisation. 

Precis som Gud har specifika planer för alla människor har han också planer för alla folk han skapat. Gud vill att det ska bli en genomgripande väckelse i våra nationer, att de ska stå med Israel och bli en välsignelse för alla folk på jorden som missionerande länder. 

 

I Ungern har kristna fastat och bett och man har fått en gudfruktig regering med en helt ny grundlag som fastställer att Ungern ska vara ett kristet land. Man står med Israel, prioriterar familjen och grundlagen förklarar att äktenskapet består av ett förbund mellan en man och en kvinna. Livet är beskyddat från befruktningen och aborterna har minskat med 40%.

 

Det finns hopp också för Nordens länder. Det är aldrig för sent om vi omvänder oss till Gud och ber! Du kan börja be idag. 

GUD KALLAR PÅ DIG!

”Villigt kommer ditt folk när du samlar din här, i helig skrud kommer din unga skara inför dig, som daggen kommer ur morgonrodnadens sköte.” (Ps 110:3)

Gud söker frivilliga. Så här kan du bli en del av armén med Tiotusen Bedjare.

1. Överlåt dig till att böja knä inför Gud och be minst 7 minuter om dagen för ditt land. Alla kan ta 7 minuter att be. Du kan sedan utöka tiden allteftersom ditt böneliv växer. Försök att be en timme varje dag. Jesus sa till sina lärjungar: ”Kunde ni då inte vaka en timme med mig! Vaka och be.” (Matt 26:40-41 SRB)

2. Anmäl dig för  att få aktuella böneämnen, uppmuntrande rapporter, undervisning, mm.

3. Gå igenom en böneskola på fyra lektioner ”Hur du kan få ett starkt personligt böneliv”. Du kan tanka ner böneskolan gratis från norden714.com som ljudfil på mp3 och en studiebok som pdf fil.

Vi behöver även återuppliva den urgamla kristna, bibliska traditionen att likt Daniel be och tacka Gud tre gånger om dagen. ”På övervåningen hade han fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen och bad och tackade sin Gud.” (Dan 6:10) Daniel fick änglabesök och skakade genom sitt trogna böneliv hela dåtidens världsimperium.

BÖNEHUS

Det står om den armé som besegrade Sisera: ”När härförare anför i Israel, när folket villigt offrar sig – lova Herren!” (Dom 5:2)

 

Gud kallar pastorer och ledare som mobiliserar sitt folk att be 7 minuter om dagen. ​

Alla som är med i Norden 7:14 kan också starta ett Bönehus! Det räcker med två eller tre bedjare (Matt 18:19-20). Men Bönehuset kan vara hur stor som helst (t ex en församling eller flera församlingar som kommer tillsammans). Mer information här.

 

Anmäl dig och bli en del av de Tiotusen Bedjare som avgör ditt lands framtid!

 

Lars Enarson
Bibellärare, författare och böneledare, Norden 7:14

MER OM BÖNERÖRELSEN