top of page
Nordens flaggor Wide.jpg

Tiotusen Bönekrigare som ropar till Gud om väckelse i Nordens länder.

VISIONEN

TIOTUSEN BÖNEKRIGARE

 

”Har inte Herren, Israels Gud, befallt: Dra upp på berget Tabor och ta med dig tiotusen man av Naftali och Sebulons stammar? ... Sebulon var ett folk som föraktade döden, likaså Naftali på slagfältets höjder.” (Dom 4:6; 5:18)

Gud har i flera decennier, gång på gång, talat genom olika profeter om en mäktig väckelse i Nordens länder som kommer att sprida sig ner över Europa tillbaka till Jerusalem. Denna väckelse kommer enbart att ske som svar på uthållig bön.

 

Det står om de tiotusen krigare som drog upp på berget Tabor och besegrade Siseras armé: ”Sebulon var ett folk som föraktade döden, likaså Naftali på slagfältets höjder.” (Dom 5:18) Gud kallar idag på bedjare som är villiga att offra sina liv och be till dess att den utlovade väckelsen bryter fram.

 

Namnet Tabor betyder “utvald, renhet, bruten”. Gud utväljer nu en skara bedjare som har rena hjärtan och är förkrossade över synden i våra nordiska länder. De är villiga att offra sina liv på stridsfältets höjder för att få se Guds plan gå i fullbordan för våra nordiska länder.

FEM BÖNEÄMNEN

Norden 7:14 är en bedjande gräsrotsrörelse, som ropar till Gud om väckelse i Nordens länder utifrån löftet i 2 Krönikeboken 7:14:


"om mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land." 

 

Utifrån detta löfte har vi fem stående böneämnen:

BÖNEÄMNE 1. Att Guds folk ödmjukar sig. Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka.

BÖNEÄMNE 2. Att Guds folk blir hängivna bedjare. Vi ber om minst Tiotusen bönekrigare som är villiga att offra sina liv i den andliga striden och dagligen ropa till Gud om den utlovade väckelsen i Nordens korsmärkta länder

BÖNEÄMNE 3. Att Guds folk söker hans ansikte. Ett uppvaknande inom kristenheten till att börja söka Gud och rannsaka sina liv utifrån hans Ord. 

BÖNEÄMNE 4. Att Guds folk omvänder sig från sina onda vägar. Vi ber om en gudsfruktan som leder till ånger och syndabekännelser och gör oss ivriga att lyda det Gud säger i sitt Ord.

BÖNEÄMNE 5. Folkväckelser och samhällsförändring. Genomgripande folkväckelser där många människor ur alla samhällsklasser blir frälsta och kommer till insikt om sanningen. 

Precis som Gud har specifika planer för alla människor har han också planer för alla folk han skapat. Gud vill sända en genomgripande väckelse i våra nordiska länder, så att de återigen blir missionerande länder och till en välsignelse för Israel.  

GUD KALLAR PÅ DIG ATT BLI EN BÖNEKRIGARE!

”Villigt kommer ditt folk när du samlar din här, i helig skrud kommer din unga skara inför dig, som daggen kommer ur morgonrodnadens sköte.” (Ps 110:3)

Gud söker frivilliga. Så här kan du bli en del av armén med Tiotusen tränade  Bönekrigare.

1. GÅ IGENOM BÖNESKOLAN. Bli tränad som Bönekrigare med en gratis Böneskola på fyra videolektioner med studiebok. Tusentals har fått hjälp och inspiration genom denna praktiska undervisning om hur man kan få ett fungerande, personligt böneliv.

2. ÖVERLÅT DIG ATT BE DAGLIGEN FÖR VÄCKELSE I NORDEN. Efter Böneskolan, gör en överlåtelse till att – med Guds hjälp – ropa till Gud och be varje dag för den utlovade väckelsen i Nordens länder så som den Helige Ande leder dig enligt mönstret i 2 Krön. 7:14. Gud hör bön!​

3. REGISTRERA DIG SOM TRÄNAD BÖNEKRIGARE​. Registrera att du har slutfört hela Böneskolan och gjort din överlåtelse till daglig bön. Du får då ett diplom från Norden 7:14 och blir en av de tränade Tiotusen Bönekrigarna för väckelse utöver Nordens korsmärkta länder – Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge, Sverige och Åland! 

VÄRVA FLER BÖNEKRIGARE!

Gud kallar pastorer och ledare som mobiliserar sitt folk att be för väckelse. ​Ordna en böneskola på din ort, i din församling, i din bönegrupp eller bland dina vänner! Ladda ner Studieboken till var och en av deltagarna eller beställ dem färdigtryckta här! Visa videolektionerna på storskärm eller på en dator eller uppmana alla att se dem privat hemma.

 

Gå igenom varje lektion genom att svara på frågorna i Studieboken. Samlas fyra gånger, antingen en gång i veckan, varannan vecka eller fyra gånger under en helg. Alla som gått igenom Böneskolan kan sedan anmäla sig till Tiotusen Bönekrigare.

 

STARTA ETT BÖNEHUS

 

Alla som är med i Norden 7:14 kan starta ett Bönehus! Det räcker sedan med två eller tre bedjare för att bilda ett Bönehus (Matt 18:19-20). Men Bönehuset kan vara hur stor som helst (t ex en församling eller flera församlingar som kommer tillsammans). Mer information här.

 

Bli en av de Tiotusen Bönekrigarna som avgör ditt lands och hela Nordens framtid!

MER OM BÖNERÖRELSEN

bottom of page