SOLNAHALLEN-SQUARE-MAP-BG-v6.jpg

OM MITT FOLK...

2 KRÖNIKEBOKEN 7:14 
En bedjande gräsrotsrörelse för väckelse i Nordens länder

AndligaVikingar.jpg
pexels-shelagh-murphy-1666816.jpg

TIOTUSEN BEDJARE

Norden 7:14 är en bedjande gräsrotsrörelse på Bibelns grund, som ropar till Gud om väckelse i Nordens länder utifrån löftet i 2 Krönikeboken 7:14.

FEM BÖNEÄMNEN

Att Guds folk (2 Krön 7:14):

1. ödmjukar sig

2. blir hängivna bedjare
3. söker Guds ansikte
4. omvänder sig från sina onda vägar.
5. Folkväckelser och samhällsförändring.

Läs mer!

BLI BÖNEKRIGARE

Bli en av Tiotusen tränade Bönekrigare i #Norden714 som gått igenom Böneskolan och dagligen ber för väckelse och Guds kallelse på Nordens länder!

SOP-yellow-BG-Wide.jpg

HERRE LÄR OSS ATT BE

Lär dig be i gratis Böneskola!

Tusentals har fått hjälp och inspiration genom denna praktiska undervisning om hur man utvecklar ett fungerande, personligt böneliv.

OBS! Ny version av Böneskolan på video har börjat!

4 PROFETORD
TILL NORDEN

Gud har talat, om vi bara vill lyssna.

Läs mer!

STÖD NORDEN 7:14

SVERIGE: SWISH 070-551 6965
BG 609-2316 TWI Skandinavien
 
NORGE: VIPPS: 638666
På Jerusalems Murar 1506.22.63269 


FINLAND (och övriga länder):
PayPal 


DANMARK: MOBILEPAY 64069 
Gaver skal mærkes med “Norden 714"!
Kontonr. 9033   327115
Gaver skal mærkes med “Norden 714"!

Bonehus Hero 2.jpg
Bonehus Logo Light House.png

Alla som är med i Norden 7:14 kan starta ett bönehus! ​Det räcker med två eller tre bedjare! (Matt 18:19-20)

2,5 MILJONER
YOUTUBE-VISNINGAR

Prenumerera via YouTube och dela för att stötta rörelsen! Få alla nya videos om du också ringer klockan på YouTubes hemsida!

VAR INTE RÄDD FÖR VEDERMÖDAN!
45:56

VAR INTE RÄDD FÖR VEDERMÖDAN!

Uppmaningen att inte vara rädd för lidande ges med tanke på de lidanden som beskrivs senare i Uppenbarelseboken. Paulus skrev: ”Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? … i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss.” (Rom 8.35, 37) Uttåget ur Egypten ger oss mönstret för vedermödans händelser. Farao som drunknade i Röda Havet är en förebild på antikrist som kommer att kastas i eldssjön. Israels barn led svårt under faraos förtryck, men ingen av plågorna drabbade dem. På samma sätt är Gud mäktig att bevara oss genom vedermödan. ”Om än tusen faller vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, så skall det inte drabba dig.” (Ps 91.7) Vi ska vara beredda på lidanden! Men vi ska inte vara rädda för vedermödan! “Var inte rädd för vad du kommer att få lida. Se, djävulen skall kasta några av er i fängelse för att ni skall sättas på prov, och under tio dagar kommer ni att få utstå lidanden. Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets krona.” (Upp 2.10) *** STÖD OSS: SWISH 070-551 6965 Mer bankinfo på http://Norden714.com *** GÅ MED i #Norden714, en bedjande gräsrotsrörelse på Bibelns grund, som ropar till Gud för Nordens länder utifrån löftet i 2 Krönikeboken 7.14. Anmäl dig till armén med Tiotusen Bedjare! http://Norden714.com *** GRATIS BÖNESKOLA på fyra lektioner. Ladda ner Böneskolan gratis som ljudfil samt studiebok på http://Norden714.com/boneskola Följ via: *** YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/LarsEnarson?sub_confirmation=1 *** FACEBOOK: https://facebook.com/thewatchmansweden *** NYHET: ODYSEE VIDEO! https://odysee.com/@LarsEnarson *** RUMBLE: https://rumble.com/c/LarsEnarson *** MEWE: https://mewe.com/p/Norden714 *** SOUNDCLOUD: https://soundcloud.com/arielmedia *** ITUNES: https://itunes.apple.com/se/podcast/lars-enarson-podcast/id1351844371? #eskatologi #bön #Bibeln #Jesus #böneskola #bibelskola #väckelse #svpol
DON’T BE AFRAID OF THE TRIBULATION
31:56

DON’T BE AFRAID OF THE TRIBULATION

The admonition against fear of suffering is given because of the tribulations described later in the book of Revelation. Paul wrote, “Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? … No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us.” (Ro 8.35, 37) The exodus from Egypt gives us the pattern for what will happen during the great tribulation. Pharaoh who drowned in the Red Sea is a picture of the antichrist that will be cast into the lake of fire. The children of Israel suffered terribly under Pharaoh. But none of the plagues in Egypt came upon them. In the same way, God can protect us through the great tribulation. “A thousand may fall at your side, ten thousand at your right hand, but it will not come near you.” (Ps 91.7) We must be prepared for suffering. But we are not supposed to be afraid! “Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and for ten days you will have tribulation. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life.” (Rev 2.10) *** LARS' WEBSITE: http://larsenarson.com *** SUPPORT THE MINISTRY: http://thewatchman.org/donate *** JOIN the Nordic prayer movement https://Norden714.com *** SUBSCRIBE YouTube: https://www.youtube.com/c/LarsEnarson?sub_confirmation=1 *** iTunes PODCAST: https://itunes.apple.com/se/podcast/lars-enarson-podcast/id1351844371? *** NEW: ODYSEE VIDEO! https://odysee.com/@LarsEnarson #eschatology #endtimes #Prayer #Preaching #BibleTeaching #prophecy #revival #EndTimes #Israel #Jerusalem #LarsEnarson #watchman #Sweden #Scandinavia #norden714 #Jesus #Christ #Yeshua #Bible #bibleproject #prayeralert #schoolofprayer
EN KONTROVERSIELL FRÅGA
01:05:57

EN KONTROVERSIELL FRÅGA

Kommer uppryckandet av de troende att äga rum före eller efter vedermödan? Gå inte efter vad du hört från andra! Lyssna, men gå till Guds Ord och pröva allt som sägs väldigt noggrant i denna viktiga fråga! Gå inte efter känslor. Se 2 Tim 4.1-4! Många som inte är förberedda kan komma på fall och bli bedragna (Matt 24:9-11). Detta är en oerhört viktig fråga. “Judarna där var mer öppna än de i Tessalonika. De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i Skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så.” (Apg 17.11) *** STÖD OSS: SWISH 070-551 6965 Mer bankinfo på http://Norden714.com *** GÅ MED i #Norden714, en bedjande gräsrotsrörelse på Bibelns grund, som ropar till Gud för Nordens länder utifrån löftet i 2 Krönikeboken 7.14. Anmäl dig till armén med Tiotusen Bedjare! http://Norden714.com *** GRATIS BÖNESKOLA på fyra lektioner. Ladda ner Böneskolan gratis som ljudfil samt studiebok på http://Norden714.com/boneskola Följ via: *** YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/LarsEnarson?sub_confirmation=1 *** FACEBOOK: https://facebook.com/thewatchmansweden *** NYHET: ODYSEE VIDEO! https://odysee.com/@LarsEnarson *** RUMBLE: https://rumble.com/c/LarsEnarson *** MEWE: https://mewe.com/p/Norden714 *** SOUNDCLOUD: https://soundcloud.com/arielmedia *** ITUNES: https://itunes.apple.com/se/podcast/lars-enarson-podcast/id1351844371? #vedermödan #uppryckandet #bön #Bibeln #Jesus #böneskola #bibelskola #väckelse #svpol
THE FIERY FURNACE
30:43

THE FIERY FURNACE

This world is coming to an end. But we belong to an eternal kingdom that can never be shaken. We are not called to be a respected voice in society, but to be separate from the world. In the end times, there will be an hour of testing when a global Babylonian dictatorship will face us with the same demand of loyalty as Shadrach, Meshach, and Abednego: Fall down and worship the golden image or be thrown into the fiery furnace. We have no time to lose but must do everything we can to get ready for the final spiritual showdown before the return of Yeshua! Make a radical commitment to God to live pure and holy lives in the fear of God! Prepare yourself for suffering and persecution! Decide to be faithful unto death! Encourage yourself in the blessed hope! ”… be it known to you, O king, that we will not serve your gods or worship the golden image that you have set up” (Dan 3.18). *** LARS' WEBSITE: http://larsenarson.com *** SUPPORT THE MINISTRY: http://thewatchman.org/donate *** JOIN the Nordic prayer movement https://Norden714.com *** SUBSCRIBE YouTube: https://www.youtube.com/c/LarsEnarson?sub_confirmation=1 *** iTunes PODCAST: https://itunes.apple.com/se/podcast/lars-enarson-podcast/id1351844371? *** NEW: ODYSEE VIDEO! https://odysee.com/@LarsEnarson #persecution #Prayer #Preaching #BibleTeaching #prophecy #revival #EndTimes #Israel #Jerusalem #LarsEnarson #watchman #Sweden #Scandinavia #Norden714 #Jesus #Christ #Yeshua #Bible #bibleproject #prayeralert #schoolofprayer #EndTimes #eschatology #antichrist #tribulation
DEN BRINNANDE UGNEN
45:10

DEN BRINNANDE UGNEN

Denna värld går mot sitt slut. Men vi tillhör ett evigt rike som aldrig kan bäva. Vi är inte kallade att vara en respekterad röst i samhället, utan att skilja oss från världen. I den sista tiden kommer det en prövningens stund, då en global Babylondiktatur ställer oss inför samma krav på underkastelse som Sadrak, Mesak och Abednego. Fall ner och tillbed guldstatyn eller bli kastad i den brinnande ugnen. Vi har ingen tid att förlora, utan måste göra allt vi kan för att vara redo för den slutliga andliga kraftmätningen innan Jesus kommer! Gör en radikal överlåtelse till Gud att leva heligt och rent! Förbered dig på lidande och förföljelse! Bestäm dig för att vara trogen intill döden! Uppmuntra dig i hoppet! ”…så skall du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte vill tillbe den staty av guld som du har låtit ställa upp." (Dan 3.18) *** STÖD OSS: SWISH 070-551 6965 Mer bankinfo på http://Norden714.com *** GÅ MED i #Norden714, en bedjande gräsrotsrörelse på Bibelns grund, som ropar till Gud för Nordens länder utifrån löftet i 2 Krönikeboken 7.14. Anmäl dig till armén med Tiotusen Bedjare! http://Norden714.com *** GRATIS BÖNESKOLA på fyra lektioner. Ladda ner Böneskolan gratis som ljudfil samt studiebok på http://Norden714.com/boneskola Följ via: *** YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/LarsEnarson?sub_confirmation=1 *** FACEBOOK: https://facebook.com/thewatchmansweden *** NYHET: ODYSEE VIDEO! https://odysee.com/@LarsEnarson *** RUMBLE: https://rumble.com/c/LarsEnarson *** MEWE: https://mewe.com/p/Norden714 *** SOUNDCLOUD: https://soundcloud.com/arielmedia *** ITUNES: https://itunes.apple.com/se/podcast/lars-enarson-podcast/id1351844371? #förföljelse #bön #Bibeln #Jesus #böneskola #bibelskola #väckelse #svpol
THE MARK OF THE BEAST: A Biblical Overview (Part 4)
55:55

THE MARK OF THE BEAST: A Biblical Overview (Part 4)

”This calls for wisdom: let the one who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666” (Rev 13.18). The mark of the beast is mentioned seven times in the book of Revelation! The mark is equated with the image of the beast, the name of the beast, the number of the beast’s name, and 666. A name in Scripture always describes the character of the person bearing the name. The beast is an imitation of the devil and carries his character of pride, rebellion, and attempt to be like God. This is what the number 666 stands for. In opposition to 666, we are called to carry the name of the Lamb and of the Father as a seal on our foreheads (Rev 14.1; 7.3). A global, totalitarian, antichristian, financial system in rebellion against God, is now being set up by the great merchants of the earth. They will demand a global loyalty and a global identity of every individual. We are commanded to watch and pray for strength to escape this ungodly Babylonian dictatorship (Lk 21.36). Shadrach, Meshach, and Abednego, who were willing to be cast into the fiery furnace, are our role models in the last generation that will face the final, literal fulfillment of 666, just before the coming of Messiah. The quotes by Yuval Noah Harari in this video are taken from "How Transhumanism & Pharmakeia Is Tied To The End Times 'Image of the Beast'." Watch it here: https://youtu.be/h9lHWAy7vuk DAILY BREAD APP: iPhone: https://apple.co/39AoMB6 Android: https://bit.ly/3i4hYQS *** LARS' WEBSITE: http://larsenarson.com *** SUPPORT THE MINISTRY: http://thewatchman.org/donate *** JOIN the Nordic prayer movement https://Norden714.com *** SUBSCRIBE YouTube: https://www.youtube.com/c/LarsEnarson?sub_confirmation=1 *** iTunes PODCAST: https://itunes.apple.com/se/podcast/lars-enarson-podcast/id1351844371? *** NEW: ODYSEE VIDEO! https://odysee.com/@LarsEnarson #eschatology #Part4 #antichrist #tribulation #Prayer #Preaching #BibleTeaching #prophecy #revival #EndTimes #Israel #Jerusalem #LarsEnarson #watchman #Sweden #Scandinavia #Norden714 #Jesus #Christ #Yeshua #Bible #bibleproject #prayeralert #schoolofprayer #EndTimes
VILDDJURETS MÄRKE: En biblisk översikt (del 4)
50:06

VILDDJURETS MÄRKE: En biblisk översikt (del 4)

”Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex” (Upp 13.18). Vilddjurets märke omnämns sju gånger i Uppenbarelseboken. Märket jämställs med vilddjurets bild, dess namn, namnets tal och 666. Ett namn betecknar i Bibeln alltid personens karaktär. Vilddjuret är en inkarnation av djävulen och bär hans karaktär med högmod, uppror och strävan att bli lik Gud. Detta är vad 666 handlar om. Vi är kallade att bära Lammets och Faderns namn som ett sigill på våra pannor (Upp 14.1; 7.3). Ett totalitärt, globalt, antikristligt, ekonomiskt system i uppror mot Gud, håller nu på att införas av de stora köpmännen på jorden. Man är ute efter en global lojalitet och global identitet. Vi ska vaka och be om kraft att kunna undfly detta antikristliga system. Sadrak, Mesak och Abed-Nego som blev kastade i den brinnande ugnen är våra förebilder i den sista generationen som kommer att få bevittna den slutliga, bokstavliga uppfyllelsen av 666 strax före Jesu återkomst. BESTÄLL DAGLIGT BRÖD! https://butik.arielmedia.se/products/dailybread2022 DAGLIGT BRÖD APP: iPhone: https://apple.co/39AoMB6 Android: https://bit.ly/3i4hYQS *** STÖD OSS: SWISH 070-551 6965 Mer bankinfo på http://Norden714.com *** GÅ MED i #Norden714, en bedjande gräsrotsrörelse på Bibelns grund, som ropar till Gud för Nordens länder utifrån löftet i 2 Krönikeboken 7.14. Anmäl dig till armén med Tiotusen Bedjare! http://Norden714.com *** GRATIS BÖNESKOLA på fyra lektioner. Ladda ner Böneskolan gratis som ljudfil samt studiebok på http://Norden714.com/boneskola Följ via: *** YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/LarsEnarson?sub_confirmation=1 *** FACEBOOK: https://facebook.com/thewatchmansweden *** NYHET: ODYSEE VIDEO! https://odysee.com/@LarsEnarson *** RUMBLE: https://rumble.com/c/LarsEnarson *** MEWE: https://mewe.com/p/Norden714 *** SOUNDCLOUD: https://soundcloud.com/arielmedia *** ITUNES: https://itunes.apple.com/se/podcast/lars-enarson-podcast/id1351844371? #del4 #eskatologi #antikrist #Jesuåterkomst #vedermödan #hopp #bön #Bibeln #Jesus #böneskola #bibelskola #väckelse #svpol #LarsEnarson #LarsEnarsson #Sverige #Israel #Norden714 #Sverige714 #Norge #Danmark #Island #Finland #Åland #Färöarna #svpol #migpol #konservatism #socialism #Jesus #JesusKristus #kyrka #predikan #kyrka #bön #böneskola #Bibeln #bibelskola #bibelstudie #ekumenik #enhet #väckelse #uppryckandet #teologi
NORDEN, ISRAEL OCH GOG-KRIGET | Intervju med Lars Enarson
32:11

NORDEN, ISRAEL OCH GOG-KRIGET | Intervju med Lars Enarson

Lars Enarson ger i en intervju sin syn på nutidsläget när det gäller Norden, Israel, Covid, kriget i Ukraina och vad som nu ligger framför oss enligt det profetiska ordet. Gog-kriget står för dörren och Messias ankomst är mycket nära. Kommer Templet att byggas upp igen i Israel innan dess? Kommer vi att få se en väckelse i Nordens länder? Vad är det viktigaste för oss alla i den tid vi nu går in i? Vad ska vi prioritera att be Gud om? Intervjuare Håkon Segnsvoll, Israelkanalen Visjon Norge, 17/3, 2022. https://youtu.be/OQ7Wd5_C3Xk *** STÖD OSS: SWISH 070-551 6965 Mer bankinfo på http://Norden714.com *** GÅ MED i #Norden714, en bedjande gräsrotsrörelse på Bibelns grund, som ropar till Gud för Nordens länder utifrån löftet i 2 Krönikeboken 7.14. Anmäl dig till armén med Tiotusen Bedjare! http://Norden714.com *** GRATIS BÖNESKOLA på fyra lektioner. Ladda ner Böneskolan gratis som ljudfil samt studiebok på http://Norden714.com/boneskola Följ via: *** YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/LarsEnarson?sub_confirmation=1 *** FACEBOOK: https://facebook.com/thewatchmansweden *** NYHET: ODYSEE VIDEO! https://odysee.com/@LarsEnarson *** RUMBLE: https://rumble.com/c/LarsEnarson *** MEWE: https://mewe.com/p/Norden714 *** SOUNDCLOUD: https://soundcloud.com/arielmedia *** ITUNES: https://itunes.apple.com/se/podcast/lars-enarson-podcast/id1351844371? #Israel #bön #Bibeln #Jesus #böneskola #bibelskola #väckelse #svpol

DET SENASTE

Nyheter, artiklar och uppdateringar från bönerörelsen.

”Detta upprop om 10 000 förebedjare för Sverige, är en basun som ljuder för ett samlande av bönekrigare, andliga kommandosoldater som ska stå upp i rop och bön till försvar för Herrens Nåd och Sanning för vårt land Sverige!”

—  Roger Larsson, Evangelist

RogerJPGv2.jpg
 

KONTAKTA

Tack för ditt meddelande!