SOLNAHALLEN-SQUARE-MAP-BG-v6.jpg

OM MITT FOLK...

2 KRÖNIKEBOKEN 7:14 
En bedjande gräsrotsrörelse för väckelse i Nordens länder

AndligaVikingar.jpg
pexels-shelagh-murphy-1666816.jpg

TIOTUSEN BEDJARE

Norden 7:14 är en bedjande gräsrotsrörelse på Bibelns grund, som ropar till Gud om väckelse i Nordens länder utifrån löftet i 2 Krönikeboken 7:14.

FEM BÖNEÄMNEN

Att Guds folk (2 Krön 7:14):

1. ödmjukar sig

2. blir hängivna bedjare
3. söker Guds ansikte
4. omvänder sig från sina onda vägar.
5. Folkväckelser och samhällsförändring.

Läs mer!

BLI BÖNEKRIGARE

Bli en av Tiotusen tränade Bönekrigare i #Norden714 som gått igenom Böneskolan och dagligen ber för väckelse och Guds kallelse på Nordens länder!

SOP-yellow-BG-Wide.jpg

HERRE LÄR OSS ATT BE

Lär dig be i gratis Böneskola!

Tusentals har fått hjälp och inspiration genom denna praktiska undervisning om hur man utvecklar ett fungerande, personligt böneliv.

OBS! Ny version av Böneskolan på video har börjat!

4 PROFETORD
TILL NORDEN

Gud har talat, om vi bara vill lyssna.

Läs mer!

STÖD NORDEN 7:14

SVERIGE: SWISH 070-551 6965
BG 609-2316 TWI Skandinavien
 
NORGE: VIPPS: 638666
På Jerusalems Murar 1506.22.63269 


FINLAND (och övriga länder):
PayPal


DANMARK: MOBILEPAY 64069 
Gaver skal mærkes med “Norden 714"!
Kontonr. 9033   327115
Gaver skal mærkes med “Norden 714"!

Bonehus Hero 2.jpg
Bonehus Logo Light House.png

Alla som är med i Norden 7:14 kan starta ett bönehus! ​Det räcker med två eller tre bedjare! (Matt 18:19-20)

2,5 MILJONER
YOUTUBE-VISNINGAR

Prenumerera via YouTube och dela för att stötta rörelsen! Få alla nya videos om du också ringer klockan på YouTubes hemsida!

SPIRITUALLY AWAKE
42:05

SPIRITUALLY AWAKE

A recent survey shows that 90% of Sweden's Christians do not read the Bible regularly. This means that 90% of the Christians in Sweden (and probably all the Nordic countries and the West) are asleep, spiritually speaking. Without regular Bible reading, one will automatically live by the wisdom of the world instead of God's, spiritually blind and deaf. “Therefore it says, ‘Awake, O sleeper, and arise from the dead, and Messiah will shine on you.’” Eph 5.14 To be spiritually awake, we also need a daily communion with God in prayer. Prayer brings us into the world of the Spirit, so that we can hear what the Spirit is saying to the churches. We also need to know what the goal is for our faith and have it clearly in sight. See Lk 1.30-33. ”Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven.” (Mt 6.10) The Bible reading plan Daily Bread is an effective tool for daily Bible reading. You can order it here: https://arielmedia.shop/products/dailybread2023 The School of Prayer can help you get an effective daily, personal prayer life. See https://arielmedia.shop/products/school-of-prayer-1-personal-prayer-mp3 *** LARS' WEBSITE: http://larsenarson.com *** SUPPORT THE MINISTRY: http://thewatchman.org/donate *** JOIN the Nordic prayer movement https://Norden714.com *** SUBSCRIBE YouTube: https://www.youtube.com/c/LarsEnarson?sub_confirmation=1 *** iTunes PODCAST: https://itunes.apple.com/se/podcast/lars-enarson-podcast/id1351844371? *** NEW: ODYSEE VIDEO! https://odysee.com/@LarsEnarson #Prayer #Preaching #BibleTeaching #prophecy #revival #EndTimes #Israel #Jerusalem #LarsEnarson #watchman #Sweden #Scandinavia #norden714 #Jesus #Christ #Yeshua #Bible #bibleproject #prayeralert #schoolofprayer
ANDLIGT VAKEN
42:29

ANDLIGT VAKEN

En färsk undersökning visar att 90% av Sveriges kristna läser inte Bibeln regelbundet. Det innebär att 90% av Sveriges kristna (och förmodligen hela Nordens) sover andligt sett. Utan en regelbunden bibelläsning kommer man automatiskt att leva efter världens visdom i stället för Guds, andligen blind och döv. “Därför heter det: ’Vakna upp, du som sover, och stå upp från de döda, så skall Kristus lysa över dig.’” (Ef 5.14) För att vara andligt vakna behöver vi också en daglig gemenskap med Gud i bön. Bönen för oss in i Andens värld, så att vi kan höra vad Anden säger till församlingarna. Vi måste även veta vad målet är för vår tro och ha det klart i sikte. Se Luk 1.30-33! ”Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden som i himlen.” (Matt 6:10) Bibelläsningsplanen Daily Bread är ett effektivt hjälpmedel för regelbunden bibelläsning. Du kan beställa den här https://butik.arielmedia.se/products/dailybread2023 Böneskolan kan hjälpa dig att få ett fungerande dagligt böneliv. Se https://www.norden714.com/boneskola Nästa bön på Zoom i Norden 7:14 blir mån 5 sep kl 19 (kl 20 i Finland, kl 17 på Island och Färöarna)! Var med på Zoom och be för väckelse i Nordens korsmärkta länder! Här är länken: Topic: Bön Norden 7:14 Time: Sep 5, 2022 07:00 PM Stockholm Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/86762124596?pwd=VW4vS3h2ZTZ4YWpjMi8yRkh2aXpsQT09 Meeting ID: 867 6212 4596 Passcode: 400725 *** STÖD OSS: SWISH 070-551 6965 Mer bankinfo på http://Norden714.com *** GÅ MED i #Norden714, en bedjande gräsrotsrörelse på Bibelns grund, som ropar till Gud för Nordens länder utifrån löftet i 2 Krönikeboken 7.14. Anmäl dig till armén med Tiotusen Bedjare! http://Norden714.com *** GRATIS BÖNESKOLA på fyra lektioner. Ladda ner Böneskolan gratis som ljudfil samt studiebok på http://Norden714.com/boneskola Följ via: *** YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/LarsEnarson?sub_confirmation=1 *** FACEBOOK: https://facebook.com/thewatchmansweden *** NYHET: ODYSEE VIDEO! https://odysee.com/@LarsEnarson *** RUMBLE: https://rumble.com/c/LarsEnarson *** MEWE: https://mewe.com/p/Norden714 *** SOUNDCLOUD: https://soundcloud.com/arielmedia *** ITUNES: https://itunes.apple.com/se/podcast/lars-enarson-podcast/id1351844371? #bön #Bibeln #Jesus #böneskola #bibelskola #väckelse #svpol
BESTÄMDA TILL LIDANDE
53:43

BESTÄMDA TILL LIDANDE

”Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden.” (Rom 5.3) Trohet till Guds Ord, skapar alltid förföljelse! Vi är bestämda till att utstå prövningar, lidanden och förföljelse för Jesu skull. Om du inte är villig till detta kommer du inte att kunna bli en del av den rena brudeförsamlingen i den sista tiden! Vi ska vara tåliga i lidandet genom att alltid tacka Gud och glädja oss mitt i lidanden och förföljelser! Vi är kallade att ta upp vårt kors och dela Messias lidanden av förakt, förtal, hån, förolämpningar, förkastelse, utanförskap, hat, förföljelse, lidande och även tortyr och martyrskap om det blir nödvändigt. Matt 16.24-25, 1 Pet 4.12-13 Det är den lidande församlingen som kommer att bana vägen för Jesu återkomst i makt och härlighet. *** STÖD OSS: SWISH 070-551 6965 Mer bankinfo på http://Norden714.com *** GÅ MED i #Norden714, en bedjande gräsrotsrörelse på Bibelns grund, som ropar till Gud för Nordens länder utifrån löftet i 2 Krönikeboken 7.14. Anmäl dig till armén med Tiotusen Bedjare! http://Norden714.com *** GRATIS BÖNESKOLA på fyra lektioner. Ladda ner Böneskolan gratis som ljudfil samt studiebok på http://Norden714.com/boneskola Följ via: *** YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/LarsEnarson?sub_confirmation=1 *** FACEBOOK: https://facebook.com/thewatchmansweden *** NYHET: ODYSEE VIDEO! https://odysee.com/@LarsEnarson *** RUMBLE: https://rumble.com/c/LarsEnarson *** MEWE: https://mewe.com/p/Norden714 *** SOUNDCLOUD: https://soundcloud.com/arielmedia *** ITUNES: https://itunes.apple.com/se/podcast/lars-enarson-podcast/id1351844371? #bön #Bibeln #Jesus #böneskola #bibelskola #väckelse #svpol
DON’T GIVE UP!
31:07

DON’T GIVE UP!

“And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap, if we do not give up.” Gal 6.9 We should continue to pray for the government and all who are in authority. But there is no human, political solution to the problems facing our nations today. The only solution is 2 Chron 7.14, “if my people who are called by my name humble themselves, and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land.” The church is the salt and light in a society. A nation will get the government that the church in that nation deserves. We are not going to give up in the battle of prayer, but rather intensify it. This is a year of beginning of revival. Changes are on the way. We will continue to pray for a pure bride ready for Messiah. It will be a people shining with the glory of God, (Ac 5.12-14), a suffering and persecuted church. *** LARS' WEBSITE: http://larsenarson.com *** SUPPORT THE MINISTRY: http://thewatchman.org/donate *** JOIN the Nordic prayer movement https://Norden714.com *** SUBSCRIBE YouTube: https://www.youtube.com/c/LarsEnarson?sub_confirmation=1 *** iTunes PODCAST: https://itunes.apple.com/se/podcast/lars-enarson-podcast/id1351844371? *** NEW: ODYSEE VIDEO! https://odysee.com/@LarsEnarson #Prayer #Preaching #BibleTeaching #prophecy #revival #EndTimes #Israel #Jerusalem #LarsEnarson #watchman #Sweden #Scandinavia #norden714 #Jesus #Christ #Yeshua #Bible #bibleproject #prayeralert #schoolofprayer
GE INTE UPP!
37:04

GE INTE UPP!

“Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp.” Gal 6.9 Vi ska inte sluta att be för vår överhet, men det finns ingen politisk lösning på våra länders problem. Den enda lösningen är 2 Krön 7.14: ”Om mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.” Församlingen är satt att vara ett salt och ett ljus i samhället. Ett land får den regering som församlingen i det landet förtjänar. Vi ska inte ge upp bönekampen utan intensifiera den. Detta år är ett begynnande väckelseår. Förändringar är på väg. Vi fortsätter att be om en ren brud inför Messias ankomst. Det kommer att bli ett folk som lyser av Guds härlighet, (Apg 5.12-14) en lidande och förföljd församling. ZOOM-BÖN Nästa bön på Zoom i Norden 7:14 månd 1 aug kl 19! Topic: Norden 7:14 Bön Time: Aug 1, 2022 07:00 PM Stockholm Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/88274141172?pwd=T3FaRHdGLy9kajBuWW9QcTNwd01Hdz09 *** STÖD OSS: SWISH 070-551 6965 Mer bankinfo på http://Norden714.com *** GÅ MED i #Norden714, en bedjande gräsrotsrörelse på Bibelns grund, som ropar till Gud för Nordens länder utifrån löftet i 2 Krönikeboken 7.14. Anmäl dig till armén med Tiotusen Bedjare! http://Norden714.com *** GRATIS BÖNESKOLA på fyra lektioner. Ladda ner Böneskolan gratis som ljudfil samt studiebok på http://Norden714.com/boneskola Följ via: *** YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/LarsEnarson?sub_confirmation=1 *** FACEBOOK: https://facebook.com/thewatchmansweden *** NYHET: ODYSEE VIDEO! https://odysee.com/@LarsEnarson *** RUMBLE: https://rumble.com/c/LarsEnarson *** MEWE: https://mewe.com/p/Norden714 *** SOUNDCLOUD: https://soundcloud.com/arielmedia *** ITUNES: https://itunes.apple.com/se/podcast/lars-enarson-podcast/id1351844371? #bön #Bibeln #Jesus #böneskola #bibelskola #väckelse #svpol
THE ORIGINAL HOPE
47:27

THE ORIGINAL HOPE

Replacement theology robbed the church of the riches in the original, biblical hope. The biblical hope of the future for God’s people is focused on the return of Yeshua as King to Jerusalem to restore the kingdom to Israel and establish the kingdom of God! The resurrection from the dead will take place, and we will inherit eternal life to reign forever with Messiah. The rapture is not a unique revelation to Paul. It is also described in the Gospels as well as in the Prophets. Through the rapture we will escape the wrath of God upon the wicked. But some later doctrines around the “rapture” have contributed to undermine the original hope that the first followers of Yeshua had. ------------------------------------------- Next prayer on Zoom in Norden 7:14 on Mon 1 Aug 7 pm! Join us in prayer for revival in the Nordic countries! (Note! The prayer meeting will be in Swedish.) Topic: Norden 7:14 Prayer Time: Aug 1, 2022 07:00 PM Stockholm Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/88274141172?pwd=T3FaRHdGLy9kajBuWW9QcTNwd01Hdz09 *** LARS' WEBSITE: http://larsenarson.com *** SUPPORT THE MINISTRY: http://thewatchman.org/donate *** JOIN the Nordic prayer movement https://Norden714.com *** SUBSCRIBE YouTube: https://www.youtube.com/c/LarsEnarson?sub_confirmation=1 *** iTunes PODCAST: https://itunes.apple.com/se/podcast/lars-enarson-podcast/id1351844371? *** NEW: ODYSEE VIDEO! https://odysee.com/@LarsEnarson #Hope #rapture #Prayer #Preaching #BibleTeaching #prophecy #revival #EndTimes #Israel #Jerusalem #LarsEnarson #watchman #Sweden #Scandinavia #norden714 #Jesus #Christ #Yeshua #Bible #bibleproject #prayeralert #schoolofprayer
DET URSPRUNGLIGA HOPPET
53:50

DET URSPRUNGLIGA HOPPET

Ersättningsteologi berövade församlingen rikedomen i det ursprungliga, bibliska hoppet. Det bibliska framtidshoppet är knutet till Jesu ankomst som Konung till Jerusalem för att upprätta Guds rike på jorden. Då sker uppståndelsen från de döda. Alla troende kommer att få ärva det eviga livet och regera tillsammans med Messias. Uppryckandet är ett bibliskt begrepp som förekommer, inte bara hos Paulus och evangelierna, men även i GT. Genom uppryckandet undkommer vi Guds vredesdomar. Men en del senare läror kring “uppryckandet” har bidragit till att urholka det ursprungliga hopp som Jesu första efterföljare hade. ZOOM-BÖN Nästa bön på Zoom i Norden 7:14 månd 1 aug kl 19! Topic: Norden 7:14 Bön Time: Aug 1, 2022 07:00 PM Stockholm Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/88274141172?pwd=T3FaRHdGLy9kajBuWW9QcTNwd01Hdz09 *** STÖD OSS: SWISH 070-551 6965 Mer bankinfo på http://Norden714.com *** GÅ MED i #Norden714, en bedjande gräsrotsrörelse på Bibelns grund, som ropar till Gud för Nordens länder utifrån löftet i 2 Krönikeboken 7.14. Anmäl dig till armén med Tiotusen Bedjare! http://Norden714.com *** GRATIS BÖNESKOLA på fyra lektioner. Ladda ner Böneskolan gratis som ljudfil samt studiebok på http://Norden714.com/boneskola Följ via: *** YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/LarsEnarson?sub_confirmation=1 *** FACEBOOK: https://facebook.com/thewatchmansweden *** NYHET: ODYSEE VIDEO! https://odysee.com/@LarsEnarson *** RUMBLE: https://rumble.com/c/LarsEnarson *** MEWE: https://mewe.com/p/Norden714 *** SOUNDCLOUD: https://soundcloud.com/arielmedia *** ITUNES: https://itunes.apple.com/se/podcast/lars-enarson-podcast/id1351844371? #hopp #uppryckandet #bön #Bibeln #Jesus #böneskola #bibelskola #väckelse #svpol #vedermödan
A TIME FOR TEARS
34:49

A TIME FOR TEARS

July 17 begins the annual three-week mourning period on the Biblical calendar because of the destruction of Jerusalem and the Temples. We are a spiritual temple, and we encourage everyone to fast and mourn on Sunday, July 17 and Sunday, August 7, both for the restoration of Israel and of the church (Eph 3.17-19; 4.13; 5.27). It’s time for tears! God is waiting for our tears before revival can come. ”Every matter must be established by the testimony of two or three witnesses.” 2 Cor 13.1 In 2016, Sami prophet Gösta Bergkvist received a prophetic vision three times about tears preceding revival in Sweden and the Nordic countries. The following year Jackson Sangiza, a general of prayer from Tanzania, came to Sweden and received a prophetic vision with the exact same message. “Between the vestibule and the altar let the priests, the ministers of the Lord, weep and say, ‘Spare your people, O Lord, and make not your heritage a reproach … Then the Lord became jealous for his land and had pity on his people.” Joel 2:17-18 Please read Jas 4.8-12, Ezra 9.1-5; 10.1 and 2 Cor 12.21 *** LARS' WEBSITE: http://larsenarson.com *** SUPPORT THE MINISTRY: http://thewatchman.org/donate *** JOIN the Nordic prayer movement https://Norden714.com *** SUBSCRIBE YouTube: https://www.youtube.com/c/LarsEnarson?sub_confirmation=1 *** iTunes PODCAST: https://itunes.apple.com/se/podcast/lars-enarson-podcast/id1351844371? *** NEW: ODYSEE VIDEO! https://odysee.com/@LarsEnarson #Prayer #Preaching #BibleTeaching #prophecy #revival #EndTimes #Israel #Jerusalem #LarsEnarson #watchman #Sweden #Scandinavia #norden714 #Jesus #Christ #Yeshua #Bible #bibleproject #prayeralert #schoolofprayer

DET SENASTE

Nyheter, artiklar och uppdateringar från bönerörelsen.

”Detta upprop om 10 000 förebedjare för Sverige, är en basun som ljuder för ett samlande av bönekrigare, andliga kommandosoldater som ska stå upp i rop och bön till försvar för Herrens Nåd och Sanning för vårt land Sverige!”

—  Roger Larsson, Evangelist

RogerJPGv2.jpg
 

KONTAKTA

Tack för ditt meddelande!