top of page
NordenMapNight1600v3.jpg
  • Skribentens bildLars Enarson

Levande vatten - Samlingen vid korset i Hassela

Uppdaterat: 29 juli 2019”Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som går ut från Guds och Lammets tron.” (Upp 22:1)

När jag bad vid korset i Hassela nu i maj fick jag för min inre syn se en mäktig ström av levande vatten bryta fram vid korsets fot. 

Hassela kan på hebreiska läsas som ha séla, vilket betyder "klippan". Detta hebreiska ord används t ex i 4 Mos 20:8 där det står: 

"Ta staven och kalla samman församlingen, du och din bror Aron, och tala till klippan inför deras ögon, och den ska ge vattenSå skaffar du fram vatten åt dem ur klippan och ger församlingen.”

Paulus skriver om detta: "och alla drack de samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus.” (1 Kor 10:4)

Klippan, ha séla, handlar om den dyrbara grundstenen, Messias. ”Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den ska aldrig komma på skam.” (1 Pet 2:6)

Gud vill bygga sitt Tempel

När jag bett för samlingen i Hassela 9-11 aug har gång på gång samma gamla kör dykt upp för mig: 

“Av levande stenar som först slipats till,  Gud nu förenar och bygga vill Sitt heliga tempel med återsken av klippan Kristus där Gud tagit varje sten.”

Det står: "Överallt dit den dubbla strömmen kommer upplivas alla levande varelser … ty deras vatten kommer från helgedomen.” (Hes 47:9, 12) 

Jag tror att Gud vill göra något nytt utifrån bönesamlingen i Hassela. Från denna samling vid korsets fot ska det komma levande vatten till församlingen i Sverige! 

Missa inte denna samling! Gör allt du kan för att vara med vid korset i Hassela 9-11 aug!

Evangelist Birger Skoglund skriver:

”Det är med stor och djup glädje som jag verkligen vill rekommendera alla pastorer, evangelister, profeter och ansvariga församlingsledare att göra allt som står i er makt för att vara med i bön för Sverige. Nu är det hög tid att vara med och be igenom till ett verkligt genombrott. Ännu en gång vill jag rekommendera alla de olika samlingar till bön för landet som broder Lars Enarson nu tar initiativ till ex. Bönen vid korset i Hassela 9-11 augusti. Vi vill stå sida vid sida, hand i hand i en stark bönegemenskap.”

Medverkande: Lars Enarson, Gary Klein, Lennart och Carolina Torebring, Bengt Nordström, Åke Samuelsson, Lars Myrberg m fl.

Om du vill ha förstklassigt logi på gångavstånd till korset så är det hög tid att anmäla sig! OBS! Det finns fortfarande platser kvar! Se ytterligare information om detta och hur du skaffar logi här!

Väl mött i Hassela!

Lars Enarson


249 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page