top of page
NordenMapNight1600v3.jpg
  • Skribentens bildLars Enarson

Profetia över Nordens länder given till Gösta BergkvistHär kommer en profetisk syn som jag fick se. Den kom till mig tre gånger. Den sista gången var den ännu klarare för mig. Jag fick se synen i juli 2016. Den syn jag fick se handlar om bönenöd, som kvinnor fick bära ut genom tårar över de nordiska länderna, samt över Kolahalvön och Karelen.

Jag fick se tre kvinnor vid Treriksröset, där de nordiska länderna möts. Den svenska kvinnan stod i mitten. Den norska kvinnan stod vänd mot sitt land och den finska kvinnan stod vänd mot sitt land. På Island stod det en kvinna och på Grönland en inuitkvinna. På Kolahalvön stod en samekvinna. Alla kvinnorna hade tomma skålar i sina händer.

Då fick jag se en hand, som jag uppfattar som Guds hand som höll i en bägare med texten “tårar”. Den här handen hällde tårar i de skålar som kvinnorna vid Treriksröset höll. En röst sa till dem att dricka upp tårevattnet. När de hade druckit upp tårevattnet kom en nöd över dem och de började gråta ut tårarna i skålarna. Det bara flödade över av tårar.

Då fick jag se hur den norska kvinnan fördes i anden till Island. Hon hällde sitt tårevatten i den isländska kvinnans skål och uppmanade henne att dricka ur tårevattnet i skålen. Sedan grät hon sin skål full av tårar fylld med samma nöd över sitt land. Därefter fördes hon till Grönland, till den inuitiska kvinnan. Hon fyllde hennes skål med tårar och uppmanade även henne att dricka upp tårevattnet. Då greps också hon av nöden för sitt land och grät sin skål full med tårar.

Den finska kvinnan fördes till Kolahalvön, till den samiska kvinnan. Hon hällde tårevatten från sin skål och fyllde den samiska kvinnans skål som i sin tur greps av samma nöd sedan hon druckit vattnet och grät ut sin nöd över sitt land. Det spreds sig ner över hela Karelen, ner mot Ladoga.

Det började hända saker över hela Sveriges land. Jag fick se led på led av människor, tvärs över hela vårt land, män och kvinnor, yngre och äldre människor. De tre kvinnorna vid Treriksröset vände sig om till det första ledet av människor och hällde över sitt tårevatten till deras öppna händer. De människorna vände sig om och gav vidare till nästa led. Alla grät och alla var gripna av bönenöd för vårt land. Detta fortsatte ner över hela landet. Samtidigt hände samma sak i Norge, Finland, Island och Grönland, Kolahalvön och Karelen, ner till Ladoga.

Från början var alla länderna täckta av något som liknade ett mossa-täcke. Det blöttes upp av alla tårarna och rullades sedan undan uppifrån landet och neråt. Under mossa-täcket fanns en vit duk som täckte alla dessa länder. När den blev synlig ropade alla människor i varje land om förbarmande och frälsning för sitt land. Tårarna flöt ner i Öresund. Då kom den inuitiska kvinnan dit och tömde sitt tårevatten i Öresund som blandades med tårevattnet från Sveriges land.

Tårevattnet lade sig som grädde fast blank och genomskinlig och flöt som grädde ovanpå vattnet. I Danmark vandrade en kvinna på stranden. När hon såg att något kom och flöt på vattnet, blev hon nyfiken och undrade vad det var. Hon tog upp det med handen och kände på det mellan fingrarna. När hon kom i beröring med tårevattnet, greps hon av samma nöd för sitt land, och det hände samma sak i Danmark som det hände i de övriga nordiska länderna.

Sedan fick jag se att den vita duken drogs undan i land efter land. Där under fanns det mogna sädesfält. Det var dags för skörd. Sedan fick jag i anslutning till synen: ”Huru kan han lära dig bedja, om icke genom nöd.” Job 36:19, 1917 års översättning.

“De som sår med tårar ska skörda med jubel. Gråtande går de och bär sitt utsäde, jublande kommer de och bär sina kärvar.” Ps 126:5-6

”Samla mina tårar i ditt kärl.” Ps 56:9b

“Du har låtit dem äta tårars bröd och dricka tårar i fullt mått.” Ps 80:6

2 299 visningar2 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

2 Comments


Det Talte Ord TV
Det Talte Ord TV
Jan 15

Dette er mektige profetier og de må forkynnes i alle disse landene så folkene der kan vekkes og settes i brann for å redde sitt folk og sitt land! Bli med i Mosterbevegelsen i Norge og ta den videre til ditt land. Gå til facebook-linken: https://www.facebook.com/dettalteord/

Der får du info om Mosterbevegelsen som med sammen navn er å finne på Facebook. Det er flere grupper der som ligger under Mosterbevegelsen med den Leder.

Like

ingemarbrand
ingemarbrand
Jul 03, 2020

Ett Janus-ansikte??!

Like
bottom of page