top of page
NordenMapNight1600v3.jpg
  • Skribentens bildLars Enarson

BÖN OCH FASTA FÖR NORDENS LÄNDER i samband med påsken och Nordens dag


”Men nu, säger Herren, vänd om till mig av hela ert hjärta, med fasta, gråt och klagan. … Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött.” Joel 2:12, 28

Tisdagen den 23 mars är Nordens dag. Det är också veckan före Påsk då Jesus dog på korset och uppstod igen från de döda. Nordens länder har korset i sina flaggor, men har idag övergett Gud och korsets budskap. Vi har i stället blivit världens mest avkristnade länder.


Men - Guds kallelse på våra korsmärkta länder finns fortfarande kvar, precis som Rolf Wiström profeterade 1952 i boken Guds plan för Norden:

”Vi har korset i våra flaggor. Gud vill att vi skall uppleva korsets kraft i våra liv och ge den vidare till Europas längtande miljoner.”

Vi utlyser en bönevecka 22-28 mars, 2021 för förvekligandet av Guds kallelse på Nordens länder. Böneveckan avslutas på Palmsöndagen den 28 mars.


De tre första dagarna 22-24 mars avskiljer vi inför Gud i bön och fasta. (Vi uppmanar till en ordinär fasta på enbart vatten med undantag för de som måste äta något i samband med intag av mediciner.)


Vi vill uppmuntra alla andra bönerörelser i Norden att också söka Gud i fasta och bön denna vecka i samband med Nordens dag 23 mars!


BÖNEÄMNEN:

-Vi ber att kristna ska uppleva korsets förvandlande kraft i sina liv. ”För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen.” Gal 6:14


- Vi ber att förkunnare frimodigt ska predika ett helt evangelium och korsets kraft till frälsning. ”Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft.” 1 Kor 1:17


- Vi ber om Andens enhet i Norden på Ordets grund genom ett nytt utgjutande av den helige Ande. ”Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött.” Joel 2:28


- Vi ber att Tio Guds Bud ska få tillbaka sin rätta plats i Nordens länder. ”När grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta?" Ps 11:3


- Vi ber att Jesus ska bli välkomnad tillbaka igen till Nordens länder.

“Många bredde ut sina mantlar på vägen, och andra strödde kvistar som de skar ute på fälten. Och de som gick före och de som följde efter ropade: ’Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn.’” Mark 11:8-9____________________________________________________________________________


Nordisk Bönekonferens ”När lejonet ryter” i NORGE 30 april – 2 maj!

Jonathan Cahn, Lars Enarson, m fl

1 075 visningar1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla

1 comentário


alexgrenehed
25 de fev. de 2021

Bra initiativ. ”Var starka och frimodiga i era hjärtan, alla ni som hoppas på HERREN!”

‭‭Psaltaren‬ ‭31:25‬ ‭

Curtir
bottom of page