top of page
NordenMapNight1600v3.jpg
  • Skribentens bildLars Enarson

Fem frågor till Lars Enarson

Uppdaterat: 18 feb. 2020

Sedan bönerörelsen Sverige 7:14 startade 2018 kommer ofta dessa frågor om bön för vårt land.
Bibellärare och författare Lars Enarson
Lars Enarson är verksam sedan 70-talet som bibellärare och internationell förbönsledare med en klar profetisk röst. Sedan 1997 arbetar han utifrån Israel med en längtan att få se en återupprättelse i vår tid av det apostoliska evangeliet från Jerusalem. Lars är författare till flera böcker och hans TV-program sänds via olika TV kanaler i USA och Europa både på engelska och svenska. Han reser över världen och undervisar om Israel och det profetiska ordet (bild: Sverige714).

1. Du bor nu i Israel sedan många år. Varför har du engagerat dig i bön för Sverige?


Kallelsen till detta kom som en total överraskning för mig för två år sedan. Jag vaknade tidigt på morgonen den 12 januari, 2018 med följande omskakande ord: ”Det som sker nu i Sverige ingår i en medveten strategi att bryta ner samhället för att införa antikrists diktatur!”

Jag såg ett Sverige i dödsryckningar och kunde inte förbli oberörd, liksom när Paulus såg synen av den makedoniske mannen som ropade: ”Kom över till Makedonien och hjälp oss!” En över fyrtio år gammal kallelse till bön för Sverige väcktes till liv inom mig.


Jag beslutade mig för att ta en paus i det jag stod i för att resa upp en bönerörelse i Sverige som jag kallade Sverige 7:14 utifrån löftet i Andra Krönikeboken 7:14: ”[Om] mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.”


2. Det finns redan flera böneinitiativ i Sverige. Varför ett till?


Sverige kan inte få för mycket bön. Vi behöver alla hjälpas åt och det finns utrymme för alla initiativ till bön. Vi är inte emot någon annan bönerörelse i landet utan tackar Gud för dem alla. Men när Gud kallar måste man svara ja på kallelsen och göra det han manar till. Vi behöver lära oss att bejaka, stödja och uppmuntra varandra i våra olika kallelser utan att försöka styra eller kontrollera. Det är Guds verk det handlar om, inte vårt. Bara han har rättigheten att bestämma över sitt verk.


När Josua skulle inta Jeriko fick han se en man med ett draget svärd i sin hand och frågade honom: ”Tillhör du oss eller våra fiender?” Svaret han fick överraskade säkert Josua: ”Nej, jag är befälhavare över Herrens här.” (Jos 5:14) Josua föll ner på sitt ansikte och frågade: ”Vad har min herre för budskap till sin tjänare?” Vi måste alla underordna oss Herrens kontroll och ledarskap om vi ska vinna seger.


3. Ska vi verkligen be för länder? Räcker det inte med att be för människors frälsning?


Bibeln gör det väldigt klart att Gud har inte bara skapat alla människor utan även alla folk och nationer med dess gränser. Han har inte bara planer för alla individer utan även för alla de nationer som han skapat. Hans avsikt är att alla nationer ska söka honom.


I Messias är vi alla ett som det står: ”Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.” (Gal 3:28) Men det betyder inte att alla människor är precis likadana eller att det inte längre finns någon skillnad mellan alla de olika folk som Gud har skapat. Folkens olika kallelser finns kvar även i det nya förbundet och kommer också att göra det när Guds rike gestaltas på jorden. Det står i Uppenbarelseboken om det nya Jerusalem: ”Och folken ska vandra i dess ljus, och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. … folkens härlighet och ära ska föras in i staden.” (Upp 21:24, 26)


Paulus skriver till Timoteus att församlingens första prioritet är att be, inte bara för alla individer, utan också ”för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt.” (1 Tim 2:2) Det betyder att församlingen genom bön ska påverka ett lands utveckling så att det stiftas rättfärdiga och gudfruktiga lagar.


Paulus fortsätter: ”Detta är gott och rätt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen.” (v. 3-4) Det är väldigt viktigt att be för ett lands överhet och beslutsfattare och att ett land får gudfruktiga styresmän, så att evangeliet kan få största möjliga framgång. Det står: ”När de gudlösa tar makten gömmer sig folk, när de förgås blir de rättfärdiga många.” (Ords 28:28) Gud vill att vi ska ha rättfärdiga regeringar i våra länder och han har gett oss bönens makt och auktoritet att kunna åstadkomma detta om vi är villiga att prioritera det.


4. Bibeln talar ju om en kommande antikristlig diktatur. Lönar det sig då att be emot den?


Det är samma sak som att fråga om det lönar sig att gå emot ondskan i världen eller om vi bara ska låta den komma. Det är min övertygelse att vi ska strida och stå emot antikrists andemakt och all ondska så mycket vi någonsin kan. Och vi ska framför allt göra detta utifrån övertygelsen och vissheten att vi står på den segrande sidan och kommer att vinna den slutliga segern när Jesus kommer tillbaka. Det står om denna strid i Uppenbarelseboken:


”Och de tio hornen du såg är tio kungar som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att för en timme regera som kungar. De har ett och samma sinne och ger sin makt och myndighet åt vilddjuret. De ska strida mot Lammet, men Lammet ska besegra dem tillsammans med sina kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och kungarnas Kung.” (Upp 17:12-14)


Paulus frågar i Första Korintierbrevet: ”Vet ni inte att de heliga ska döma världen?” (1 Kor 6:2) Bibeln förklarar, inte minst i Uppenbarelseboken, att vi kommer att få ta över världen och regera tillsammans med Messias när han kommer, inte bara i tusen år utan i all evighet. Det står: ”Och de ska regera som kungar i evigheters evighet.” (Upp 22:5) Det står också i Daniels bok: ”Men riket, väldet och makten över alla riken under himlen ska ges åt det folk som är den Högstes heliga. Hans rike är ett evigt rike, och alla välden ska tjäna och lyda det.” (Dan 7:27)


Till dess Messias kommer ska vi inte vara onda och lata tjänare utan vi ska förvalta de pund han gett oss. Jesus förklarar i liknelsen om punden att han kommer att säga till den som fått tio pund och vunnit ytterligare tio: ”Bra, du gode tjänare. Eftersom du var trogen i det minsta ska du ha ansvar för tio städer.” (Luk 19:17) Om vi inte varit med och stridit mot ondskan innan han kommer utan lagt ner våra vapen, kommer han inte att kunna anförtro oss sådana uppgifter när han upprättar sitt fridsrike.


Det kommande globala antikristliga systemet kommer att vara enbart en väldigt kort tid. Jag är övertygad om att det inte heller kommer att ha lika mycket makt överallt på jorden. Där församlingen fastat, bett och stått emot detta system kommer mörkret inte att bli lika kompakt. Där församlingen sovit och inte gjort någonting kommer mörkret att helt ta över. Så visst ska vi be och strida mot det antikristliga systemet på alla områden så mycket vi någonsin kan, ända till döds om det behövs. Martyrernas blod kommer att påskynda Messias ankomst. (Upp 6:9-11)


5. Varför denna nordiska bönekonferens i Stockholm?


Den viktigaste bönen är den personliga bönetjänsten i den egna bönekammaren. Vi behöver starka bedjare idag, sådana som John Knox, Rees Howells, George Muller, David Brainard och John Hyde, för att bara nämna några bönehjältar i tidigare generationer. Och vi behöver framför allt bedjande predikanter. Martin Luther sa: ”Om jag inte ber en morgon så känner jag av det under resten av dagen. Om jag inte bett på två dagar så märker hela min församling av det. Om jag inte bett på tre dagar så märker hela Tyskland det.” Det säger en hel del om den personliga bönens betydelse.


Det är den bönen som lägger grunden till all annan bön. Sedan är det också väldigt viktigt att komma tillsammans och be. Det ser vi inte minst i Apostlagärningarna. När många bedjare samlas på en plats och ber i endräkt kan mäktiga saker ske.


Under det första året av Sverige 7:14 uppmanade vi enbart till enskild bön. Under det andra året började vi arrangera mindre bönekonferenser runt om i landet och de har varit mycket välsignade. Nu är tiden inne att arrangera en större bönesamling för hela Norden. Nordens länder har en gemensam kallelse för Europa och vi behöver komma tillsammans och be att den ska gå i fullbordan. Vi är väldigt förväntansfulla inför bönekonferensen i Solnahallen.


983 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page