top of page
NordenMapNight1600v3.jpg
  • Skribentens bildLars Enarson

NORDENS BÖNEHUS Svalbard

Uppdaterat: 26 feb.

Från jordens ände till Jerusalem”Drag ut, drag ut genom portarna, bered väg för folket! Bana, ja, bana en väg och röj bort stenarna, res upp ett baner för folken! Se, Herren förkunnar till jordens ände: Säg till dottern Sion: Se, din frälsning kommer! Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom. Man skall kalla dem ’det heliga folket’, ’Herrens återlösta’. Och du skall kallas ’den eftersökta’, ’staden som inte blir övergiven’” (Jes 62:10-11).

 

Gud talade dessa ord för över 2700 år sedan genom profeten Jesaja. Jordens ändar har en speciell kallelse att utropa frälsning för Jerusalem och en mäktig väckelse och skörd av ”Herrens återlösta” på evangeliets väg tillbaka till Jerusalem. Evangeliet kommer ursprungligen från Jerusalem och har sedan spritts därifrån utöver hela världen. Jesus sa: ”Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns” (Apg 1:8) I den yttersta tiden kommer evangeliet att vända tillbaka igen till Jerusalem från jordens ändar.

 

Hedningarnas fullhet kommer att leda till Israels frälsning och Messias ankomst. Paulus skrev om detta:

 

”Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: Från Sion skall Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob” (Rom 11;25-26).

 

Herren har under flera decennier bekräftat orden i Jesaja genom många förkunnare som profeterat om en mäktig väckelse i den sista tiden som kommer att börja i Norden och sedan sprida sig ner över Europa tillbaka till Jerusalem.

 

1952 skrev Rolf Wiström i boken Guds plan för Norden:

 

”Över Nordens länder ligger ett lysande moln med Guds kraft. Gud kallar människor idag att bli kanaler för denna kraft. Det är Nordens kallelsestund. Gud lägger ansvaret på oss för Europas avkristnade länder. Vi har korset i våra flaggor. Gud vill att vi skall uppleva korsets kraft i våra liv och ge den vidare till Europas längtande miljoner. … Kristenheten skall åter få uppleva den helige Andes makt och ledning. Nya, stora skaror av lydiga redskap skall åter draga ut dit Anden leder, och Guds plan skall förverkligas med hast.”

 

1977, talade Herren till Lars Enarson, grundaren av bönenätverket Norden 7:14, under en period av fasta och bön: ”Jag kommer att sända en väckelse som kommer att bli mycket större än ni någonsin sett tidigare i historien. Men det kommer enbart att ske i samma utsträckning som ni ber.” Samtidigt såg han en mäktig väckelse som började i Nordens länder och de brittiska öarna, och sedan spred sig ner över Europa.

 

2006 fick Gunnar Brudeli i Norge se en mäktig syn. Han berättar om detta:

 

”Jag stod på en stor karta över Europa. Plötsligt blir alla de nordiska länderna färgade blodröda. Så börjar det flyta 4 röda strömmar från Norden neröver kartan, genom de europeiska länderna och till Israel. Strömmarna blev bredare och bredare och fyllde till slut alla länder i Europa. Den västliga strömmen gick över från Spanien till Marocko och följde Medelhavskusten till Israel.
Strömmarna var människor som gick med evangeliet för att åter-evangelisera Europa. Strömmarna hade blodets färg. Uppdraget kommer att kosta martyrers blod på vägen tillbaka till Jerusalem.”

 

1986 skrev Kjell Sjöberg i kompendiet Guds rikes plan för Nordens länder:

 

”Guds härlighet skall fylla jorden men det skall börja komma norrifrån. En sydamerikansk evangelist kom i en andehänryckning som vara sju dygn då han såg livsfloden som gick ut från Guds och Lammets tron. Han såg hur Fadern utgöt av sin Ande i livsfloden och hur livsfloden började koka och svämma över alla sina bräddar. Därför måste ett nedsläpp ske från livsflodens översvämning. Detta nedsläpp kom ner över Nordens länder och orsakade en explosion av Guds härlighet i Sverige, Norge och Finland och fortsatte sedan nedöver genom Danmark och till Europa. Denna väckelse skulle präglas av Faderns kärlek och Faderns ande och den skulle vara en förberedelse för domen, men genom denna väckelse skulle skarorna svepas in i Guds rike.
Befrielsen av jorden börjar vid jordens ändar. … I den psalm som handlar om det antikristliga upproret mot Herren och hans Smorde får Messias tillåtelse att begära jordens ändar som sin egendom som en strategi att möta upproret. … Befrielsen tar sin början från jordens yttersta ändar och den slutförs i Jerusalem när konungen kommer tillbaka.”

 

Svalbard är världens nordligaste bebodda plats och utgör därmed jordens ände i norr. Nu är det tid att gå in i den profetiska kallelsen i Jesaja 62:11 utifrån jordens ände genom att etablera Nordens Bönehus på Svalbard för kontinuerlig, målinriktad bön för Israels frälsning och väckelse i Europa!

 

I april 2016 fick Claes-Göran Bergstrand under en nordisk bönekonferens i Citykyrkan i Stockholm se en syn om den bönetjänst som Gud kallat oss till i Norden. Han skriver om detta:

 

”Jag såg de nordiska flaggorna med deras färger, gult, blått, mörkrött, ljusrött och vitt. Plötsligt tycktes flaggorna försvinna och jag såg bara deras färger som smälte samman och bildade ett underbart mönster. Då påmindes jag om de prästkläder som Mose skulle göra åt Aron och hans söner och jag slog upp Bibeln i 2 Mos 28. Där såg jag att det var samma färger i prästkläderna som jag just hade sett i min syn, och jag upplevde hur Herrens sade: 
’Dessa prästkläder vill jag ikläda er, ni som är från Norden, till att vara förebedjare för era länder. Detta är den gemensamma prästtjänst som jag vill att ni ska ikläda er i Norden.’ Jag kände en helighet omkring mig där jag stod inför Herren i tillbedjan en lång stund."

 

Inget nordiskt land har alla prästklädernas färger i sin flagga. Men gemensamt finns alla dessa färger representerade i de nordiska flaggorna! Nordens länder är de enda länderna i världen som har det kristna korset så tydligt i sina flaggor. Våra länder är korsmärkta av Gud och har en gemensam kallelse från Gud! Ansvaret för bönetjänsten i Nordens Bönehus på Svalbard ligger i första hand på bedjare i Nordens korsmärkta länder även om andra nationer också kommer att vara involverade.

 

Bönehuset på Svalbard är ett viktigt och seriöst missionsuppdrag med avgörande betydelse för Norden, Europa och Israel!

 

Kontaktperson och ledare för bönetjänsten på Nordens Bönehus är pastor Fredric Crona, Kalmar, Sverige info@bonefacklan.se.

334 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page