top of page
NordenMapNight1600v3.jpg
  • Skribentens bildLars Enarson

Nordens Kallelsestund (tidningsartikel)

Uppdaterat: 18 feb. 2020


”Se, HERREN förkunnar till jordens ände: Säg till dottern Sion: Se, din frälsning kommer!” (Jes 62:11)


Under en period av fasta och bön i oktober 1977, talade Herren till mig och sa:


”Jag kommer att sända en väckelse som kommer att bli mycket större än ni någonsin sett tidigare i historien. Men det kommer enbart att ske i samma utsträckning som ni ber.”


Herren visade mig hur en väckelse skulle komma till Sverige och Skandinavien och sedan sprida sig ner över Europa.


När man tittar på en karta så bildar Sverige, Norge och Finland bilden av ett lejon på språng ner mot Europa. På 1600-talet svepte svenska och finska härar ledda av Gustav II Adolf ner över Europa och säkrade Reformationen i den Westfaliska freden 1648. Gustav II Adolf blev känd som ”Lejonet från Norden”. I den yttersta tiden kommer Lejonet av Juda stam att resa sig i Kristi kropp i Norden för att evangelisera Europa.


Herren bekräftar

Under de senaste 70 åren har Herren genom olika profeter gång på gång bekräftat det han visade mig 1977. Strax efter tilltalet fick jag tag på boken Guds plan för Norden av Rolf Wiström utgiven första gången redan 1952. I boken citerar Wiström från Hesekiel:


”Jag fick se en stormvind komma norrifrån, ett stort moln med flammande eld, och det omgavs av ett sken. Mitt i skenet syntes något som var likt glänsande metall, och mitt i elden syntes något som liknade fyra levande väsen. De såg ut som människor … Dit Anden ville gå, dit gick de.” (Hes 1:4-5, 12)


Wiström fortsätter:


”Över Nordens länder ligger ett lysande moln med Guds kraft. Gud kallar människor idag att bli kanaler för denna kraft. Det är Nordens kallelsestund. Gud lägger ansvaret på oss för Europas avkristnade länder. Vi har korset i våra flaggor. Gud vill att vi skall uppleva korsets kraft i våra liv och ge den vidare till Europas längtande miljoner.

Det profetiska ordet kommer att uppfyllas till dess allt, som står skrivet är fullbordat. Vi har sett en del av Guds plan för mänskligheten bli förverkligad. Vi kommer att få se hur slutet också blir verklighet …


Kristenheten skall åter få uppleva den helige Andes makt och ledning. Nya, stora skaror av lydiga redskap skall åter draga ut dit Anden leder, och Guds plan skall förverkligas med hast.” Slut citat.


1985 utkom boken Andliga vikingar av Kjell Sjöberg där han skrev: ”Herren vill göra Nordens länder till en enda stor missionsstation med ett starkt missionsintresse i riktning Europa. Jag har visionen om ett nytt vikingatåg till Europa.”


2006 fick Gunnar Brudeli, en pensionerad rektor i Norge, se en mäktig syn som också bekräftade det Gud visade mig 1977. Jag träffade honom tio år senare i samband med en nordisk bönekonferens på Åland. Vid det här laget hade jag gett upp Guds kallelse på Sverige och Norden. Det Brudeli berättade tände ett hopp inom mig att kallelsen på Norden fortfarande finns kvar. Brudeli skriver i sitt vittnesbörd:


”Jag stod på en stor karta över Europa. Plötsligt blir alla de nordiska länderna färgade blodröda. Så börjar det flyta 4 röda strömmar från Norden neröver kartan, genom de europeiska länderna och till Israel. Strömmarna blev bredare och bredare och fyllde till slut alla länder i Europa. Den västliga strömmen gick över från Spanien till Marocko och följde Medelhavskusten till Israel.


Strömmarna var människor som gick med evangeliet för att åter-evangelisera Europa. Strömmarna hade blodets färg. Uppdraget kommer att kosta martyrers blod på vägen tillbaka till Jerusalem.


Under Nationella Bönedagar för Sverige i Filadelfiakyrkan i Stockholm i januari 2007 bekräftades synen. En pastor som hörde detta, sa efteråt: ”Det stämmer. Jag har sett precis samma syn.”


Nyligen berättade Claes-Göran Bergstrand för mig att han var den pastor Brudeli träffade på konferensen i Filadelfiakyrkan. Claes-Göran hade några år tidigare fått en liknande syn över Europa som Gunnar Brudeli i samband med All Nations Convocation i Jerusalem.


Gud talar återigen till mig

Tidigt på fredagsmorgonen den 12 januari, 2018 väcktes jag av följande omskakande ord:


”Det som sker nu i Sverige ingår i en medveten strategi att bryta ner samhället för att införa antikrists diktatur.”


Vid det här laget hade jag emellertid gett upp hoppet för Sverige men detta allvarsord trängde djupt in i mig och väckte återigen till liv den kallelse och vision Gud gav mig 1977. Som ett resultat av detta tilltal grundade jag bönerörelsen Sverige 7:14 utifrån det välkända löftet i Andra Krönikeboken 7:14:


“[Om] mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.”


När jag skickade ut mitt första upprop till bön blev jag kontaktad av Stefan Jernsand som skrivit musiken till en nyinspelad sång av Sebastian Stakset. Jernsand skickade mig en provinspelning av den profetiska sången om Sverige:


”Vi har gått vår egen väg alltför länge / I stolthet föraktat dina ord / Vi har låtit orenhet få härska / Och vi har vänt oss mot Ditt folk och Din nation / I ensamhet har vi övergett de gamla / Och vi har slutat att skydda våra barn. /


Vi vänder om och ber om nåd /

Vi vänder om, förlåt /


Vi ser Lammets blod som renar hela Sverige / Och ett folk som nu står enade i dig / Vi ser Helig Ande som förvandlar detta landet / Och Ditt kors som nu bärs fram av dig och mig / Ett folk som rusar fram över fälten / Som river sönder sina hjärtan inför Dig.”


Så citerar Stakset orden från Andra Krönikeboken 7:14. Sångens ord bekräftade det profetiska budskap Gud gett mig och så många andra om Sverige och Norden under de senaste 70 åren.


Skrifternas vittnesbörd

De profetiska uppenbarelserna om Sverige och Norden som getts till olika förebedjare och förkunnare under de senaste 70 åren bekräftar det som står skrivet i Jesaja:


”Se, Herren förkunnar till jordens ände: Säg till dottern Sion: Se, din frälsning kommer! Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom. Man ska kalla dem ’det heliga folket’, ’Herrens återlösta’. Och du [Jerusalem] ska kallas ’den eftersökta’, ’staden som inte blir övergiven’.” (Jes 62: 11-12)


Norden är en av jordens ändar. Herren kommer i den sista tiden att få en skörd av människor in i Guds rike från Europa, vilka kommer att säga till Jerusalem: ”Se din frälsning kommer!” Namnet Jesus på hebreiska är Jeshua som betyder ”Herrens frälsning”. Han kommer att få ett segerbyte i Europa som lön för sittlidande. Det kommer att vara en återlöst skara som lever i helighet och som älskar Israel och Jerusalem. Jerusalem kommer att kallas ”den eftersökta”, ”staden som inte blir övergiven”.


Kristna i Kina har fått en vision att åter-evangelisera hela Asien österifrån i en rörelse med kulmen i Jerusalem. De kallar denna vision ”Tillbaka till Jerusalem”. På 1970-talet fick Reinhard Bonnke se en syn med ett blodtvaget Afrika ”från Kapstaden till Kairo”. Så föddes hans organisation Christ For all Nations (CFAN) för att föra evangeliet tillbaka mot Jerusalem från söder. Nu är det dags att lansera ”Tillbaka till Jerusalem - Europa” från Norden!


Europa kristnades första gången utifrån Jerusalem med början i det sydöstra hörnet. Paulus fick om natten se en syn där en makedonisk man sa: ”Kom över till Makedonien och hjälp oss!” (Apg 16:9) Så småningom kom evangeliet till Norden.


I den sista tiden kommer det avkristnade Europa att återigen evangeliseras. Denna gång från nordvästra hörnet av Europa, från Norden, genom hela Europa på väg tillbaka till Jerusalem. Profetiska vittnesbörd om detta under flera decennier är många och samstämmiga.


Nu är Nordens kallelsestund!

Vi tror att tiden nu är inne för denna plan att förverkligas. Nu är Nordens kallelsestund! Som Rolf Wiström uttryckte det i boken Guds plan för Norden redan 1952: ”Vi har korset i våra flaggor. Gud vill att vi skall uppleva korsets kraft i våra liv och ge den vidare till Europas längtande miljoner.”


Denna plan ligger fortfarande fast. Det står i Habackuk: ”Ty ännu måste synen vänta på sin tid, men den skyndar mot sin fullbordan och ljuger inte. Om den dröjer, vänta på den, ty den kommer helt visst, den skall inte utebli.” (Hab 2:3)


Nordens länder är de enda länderna i världen som har det kristna korset så tydligt i sina flaggor. Våra länder är korsmärkta av Gud! Det är hans vilja att vi ska uppleva korsets förvandlande kraft i våra liv och sedan föra detta budskap vidare ned över Europa tillbaka till Jerusalem.


Guds verk börjar alltid med bön! ”Alla dessa höll endräktigt ut i bön…Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram.” (Apg 1:14; 2:2) Herren kallar oss att hålla ut i bön till dess hans vilja sker.


Under de senaste hundra åren har Sverige och övriga Norden styrts av regeringar som medvetet vänt sig bort från Gud och vårt kristna arv. Paulus sa i sitt tal på Areopagen att Gud har skapat alla nationer med dess gränser för att de ska söka Gud. Vi har inte nått den nivå av bön ännu i församlingen som är nödvändig för att vi ska få se våra nordiska länder söka Gud igen. Men jag tror på en förändring om vi lär oss att be som man gjort i Korea, Uganda, Brasilien, Ungern och andra länder och inte ger upp utan håller ut i bön. Löftet i 2 Krön. 7:14 gäller fortfarande.


Den 13-15 mars, 2020 samlas bedjare från Nordens länder till bönekonferens i Solnahallen, Stockholm. Vi ska ödmjuka oss inför Gud, be om förlåtelse och ropa till honom om uppfyllelsen av hans planer för Nordens länder i den yttersta tiden.


Bönekonferensen kommer att inledas på årsdagen av statskuppen på Stockholms slott den 13 mars, 1809. Då befann sig Sverige på randen till avgrunden. Rysslands och Danmarks arméer stod vid gränserna och talade öppet om hur man skulle dela landet mellan sig. Sverige hade en inkompetent ledning och folket söp ihjäl sig. Inom fem år efter statskuppen hade Gud vänt på situationen och Sverige spelade i stället en avgörande roll i befrielsen av Europa från Napoleons diktatur!


Gud är densamme idag. Nu ligger Nordens och Europas öde återigen i vågskålen. Det handlar om korset eller kaos, väckelse eller undergång. Vi behöver uppleva korsets djupgående verk i våra liv så att Gud kan uppfylla den plan han har för Nordens länder. Gud kallar på förebedjare som ställer sig i gapet och ber.


Det är Nordens kallelsestund!


Lars Enarson

Bibellärare, författare och böneledare, Sverige 7:14

407 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page