top of page
NordenMapNight1600v3.jpg
  • Skribentens bildLars Enarson

SVERIGE 7:14 – En bönerörelse för Sveriges räddning

”Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden, och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo. Det gjorde han för att de ska söka Gud.”(Apg 17:26-27)


Gud har inte bara skapat alla människor. Han har även skapat alla folk och nationer med deras fastställda gränser. Det inkluderar det svenska folket och Sverige som nation. Och precis som Gud har en personlig, unik kallelse för alla människor så har han också en unik kallelse för alla folk och nationer på jorden. Även Sverige. 


I Uppenbarelseboken beskrivs hur alla nationer kommer att tillbe Gud i Jerusalem i det messianska riket: ”Och folken ska vandra i dess ljus, och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. Dess portar ska aldrig stängas om dagen – natt ska inte finnas där – och folkens härlighet och ära ska föras in i staden.”(Upp 21:24-26)


Gud har skapat alla folk för att de ska söka honom. Satan, som också kallas för Lucifer, beskrivs i Jesaja som den som bryter ner nationerna. ”Huru har du icke fallit ifrån himmelen, du strålande morgonstjärna! Huru har du icke blivit fälld till jorden, du folkens förgörare!” (Jes 14:12, 1917 års övers.)'


Sverige i vågskålen


För Sverige är situationen just nu oerhört allvarlig. Sverige har som nation valt att avsätta Gud i stället för att söka Gud. Eftersom det är Gud som har skapat Sverige har Sverige därmed i princip undertecknat sin egen undergång och vi lever idag på lånad nådatid. Frågan är hur länge. Sverige har dessutom 2019 fått en ny ateistisk vänsterregering som om möjligt är ännu mer fientlig mot Israel än den förra. 


Morgonen den 12 januari, 2018 väckte Guds Ande mig med följande oerhört allvarliga ord till Sverige:

”Det som sker nu i Sverige ingår i en medveten strategi att bryta ner samhället för att kunna införa antikrists diktatur.”


Det enda som kan hålla tillbaka denna destruktiva process är ett andligt uppvaknande och en radikal omvändelse bland Sveriges kristna. Som troende är det inte meningen att vi bara ska stå och se på den nedbrytande utvecklingen i Sverige. Vi är framför allt kallade att be!


Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen.” (1 Tim 2:1-4)


”Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till HERREN. När det går väl för den, går det också väl för er.”(Jer 29:7)


Gud har framför allt lovat:


[Om]mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.”(2 Krön 7:14)


Vad ska vi då göra?


Om Sverige ska kunna räddas som nation krävs det att det reser sig en bedjande gräsrotsrörelse bland Guds folk som ropar till Allsmäktig Gud om nåd till omvändelse. Sedan jag fick tilltalet på morgonen 12 januari, har jag själv börjat be som jag aldrig gjort tidigare i hela mitt liv. Jag ber nu om en bönerörelse över landet som jag kallar för ”Sverige 7:14” utifrån löftet ovan i Andra Krönikeboken 7:14.


[Om]mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.”(2 Krön 7:14)


Jag uppmanar var och en att varje dag tillbringa minst 7 minuter på knä inför Gud i ivrig, hängiven bön för landets räddning! Somliga kan använda 14 minuter, andra 21 minuter eller mer.

Alla kan ta 7 minuter till bön varje dag. Jag utmanar dessutom alla som kan, att be tre gånger om dagen som både David (Ps 55:17-18) och Daniel gjorde. 


”Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt, gick han in i sitt hus. På övervåningen hade han fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen och bad och tackade sin Gud, precis som han tidigare brukat göra.”(Dan 6:10)


Att be tre gånger om dagen är en urgammal kristen tradition. Vissa historiska kyrkor har efter detta utvecklat sju bönestunder om dagen, men den ursprungliga bibliska seden som judar än idag följer är att be tre gånger per dag. Om miljontals judar idag kan be tre gånger om dagen och ännu fler muslimer kan be fem gånger om dagen, bör inte kristna vara mindre överlåtna till att be.


Enligt Andra Krönikeboken 7:14 finns det fem förutsättningar för att rädda Sverige:


mitt folk, som är uppkallat efter mitt namnGud kallar på sitt folk att stå upp och ta sitt ansvar. Sverige har varit en av världens mest gudfruktiga nationer där lagstiftningen utgick från Tio Guds Bud. Det är församlingen i Sverige som är den främsta orsaken till den katastrofala utvecklingen i landet och det är bara församlingen som har nyckeln till att förändra situationen. Gud använder politiska partier, men inget politiskt parti är lösningen på problemet Sverige nu befinner sig i. Ansvaret vilar på Guds folk.


ödmjukar sigDet första steget vi måste ta är att ödmjuka oss inför Gud.”Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka. Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när tiden är inne.”(1 Pet 5:5-6) Att böja sina knän inför Gud är ett bibliskt sätt att visa ödmjukhet. Paulus sa: ”Därför böjer jag mina knän inför Fadern.”(Ef 3:14) Daniel böjde knä tre gånger om dagen i bön till Gud och skakade hela den tidens världsimperium. Gud hör när vi ber vare sig vi sitter eller står, men att böja knä när man ber uttrycker ödmjukhet och får himmelens uppmärksamhet på ett speciellt sätt. Vi behöver även fasta. Det står om Esra: ”Vid floden Ahava utlyste jag en fasta för att vi skulle ödmjuka oss inför vår Gud.”(Esr 8:21) Metodistpionjärerna i England under John Wesley återupplivade den urgamla kristna seden att fasta två dagar i veckan.


berUthållig, ivrig bön är nyckeln till förändring. ”Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda, som ropar till honom dag och natt?”(Luk 18:7) ”Mycket mäktig och verksam är enrättfärdig människas bön.” (Jak 5:16) Gud plus en är majoritet när vi ber efter hans vilja! John Knox, reformatorn i Skottland, ropade dagligen till Gud: ”Gud, ge mig Skottland annars dör jag!” Det berättas att Drottning Mary i Skottland utbrast: ”Jag fruktar John Knox böner mer än hela Englands armé!” Det är sådana bedjare vi behöver nu i Sverige. Vi behöver nu be för Sverige med samma inställning som Jakob hade när han brottades med Gud: ”Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig.”(1 Mos 32:26) Jag rekommenderar min Böneskola som du kan tanka ner här för en helt frivillig avgift eller helt gratis! 


söker mitt ansikteAtt söka Guds ansikte är att söka hans närvaro i tillbedjan (Ps 100:4), att ropa ut sin nöd till honom (Jer 33:3), att vänta uthålligt på honom (Ps 40:2) och vaka inför honom för att höra hans röst (Kol 4:2). ”Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.”(Jer 29:13) Men att söka Guds ansikte handlar också om att ivrigt rannsaka Skrifterna för att kunna förstå hans vilja. Daniel gjorde bådadera. (Se Dan 9:1.3!) Jag vill uppmana alla att utöver bön också avsätta tid till daglig, disciplinerad bibelläsning! Jag rekommenderar min bibelläsningsplan Daily Bread till alla. Du kan beställa den här!


omvänder sig från sina onda vägarDet är bristen på helgelse och omvändelse från synd i församlingen som orsakat det katastrofala tillståndet i landet. Ingen är utan skuld. ”Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg.”(Jes 53:6) Vi måste omvända oss från våra egna vägar och i ödmjukhet börja vandra på HERRENS vägar genom att leva i lydnad för Guds Ord. Det är bara då vi kan få se en varaktig förvandling av vårt land.


då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.”Politikerna kan inte hela vårt land. Men Gud kan och församlingen har ansvaret. Gud är fortfarande på tronen och svarar på bön. Han vill bota och läka vårt land och frälsa människor. Ingenting är omöjligt för honom! 


Lösningen börjar alltid bland Guds folk och vägen går genom ödmjukhet inför Gud i bön! Sedan tilltalet förra året uppemot hundratals börjat be varje dag dygnet runt i Sverige 7:14


Nu har Gud talat till mig detta år om att mobilisera 10.000 som ber varje dag för Sverige i Sverige 7:14för att rädda landet från att gå under. Vill du vara med i denna bedjande skara som dagligen böjer knä inför Gud kan du anmäla dig till att vara med..


Ett folk som lärt sig att bedja går inte att stoppa. Jesus, som är kungars Kung och herrars Herre, har gett oss ett stort uppdrag som vi inte får dra oss tillbaka från: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk[alla nationer]till lärjungar!(Matt 28:18-19)


”Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen.”(1 Tim 2:1-4)


Guds kallelse på Sverige


Som kristna är vi kallade att i första hand be och arbeta för Guds rikes utbredande. Men Guds Ord uppmanar oss också att ta ett ansvar för landet genom att be för personer i ledande ställning och söka den stads och lands bästa där Gud har placerat oss. Det är bibliskt att vara politiskt engagerad på olika sätt och det bör vi uppmuntra till. Däremot är det viktigt att församlingen som sådan står fri från partipolitik. Den levande Gudens församling på jorden är inte ett politiskt parti!


Gud visade mig 1977 att Sverige har en kallelse att vara ett ledande missionsland i det avkristnade Europa. Många har fått samma uppenbarelse. Fienden fruktar denna kallelse och har arbetat för högtryck för att stoppa den. Frågan är om han kommer att lyckas eller om vi reser oss upp och ber nu innan det är för sent.

Det politiska läget är nu mycket mörkt i Sverige. Gud talade till mig redan i januari 1982 om att något värre än diktaturen i Sovjetunionen är på gång i vårt eget land. Nu börjar detta visa sig.


Våra grannländer i Norden, för att inte tala om USA och Israel, ser med förundran på Sveriges brist på sunt förnuft, medan svenskarna i högmod slår sig själva för bröstet i tron att de är bäst i världen och utgör hela världens moraliska ledstjärna. Den politiska korrekthetens främsta slagord om ”alla människors lika värde” används som intäkt för alltmer destruktiva och bisarra beslut. ”De påstod att de var visa, men de blev dårar.”(Rom 1:22) När ska Sverige vakna upp ur sin förvillelse och inse att man tagit fel? Kommer det att ske innan det är för sent? Kommer kristenheten att vakna upp innan det är för sent?


Israel är unikt bland alla länder


Israel är unikt bland jordens alla folk. ”När den Högste gav arvslotter åt folken, när han spred ut människors barn, då utstakade han gränserna för folken efter antalet av Israels barn, för Herrens del är hans folk, Jakob är hans arvedels lott.”(5 Mos 32:8-9) Det är därför som Israel kallas för Guds eget Land. 


Bibeln förklarar att de folk som inte vill tjäna Israel kommer till slut att förgås. ”För det folk eller rike som inte vill tjäna dig ska gå under, sådana folk ska förgöras helt.”(Jes 60:12)


I Bibeln liknas Israel vid ett fikonträd. (Se Hos 9:10!) Jesus sa: ”Se på fikonträdet och alla andra träd. När ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser detta hända, att Guds rike är nära.”(Luk 21:29-31)


I den sista tiden kommer även andra nationer, andra träd än fikonträdet Israel, att börja knoppa och mogna som ett tecken på att Guds rike är nära. Det är de nationer som idag väljer att välsignar Israel och blir välsignade tillsammans med Israel, som det står: ”Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade.”(1 Mos 12:3)


Dessa nationer kommer att vara ”fårnationer” som Messias kommer att välkomna in i sitt rike:


”När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighets tron. Och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från getterna. Och han ska ställa fåren på sin högra sida och getterna på den vänstra.


Då ska Kungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig.


Då ska de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig som främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska Kungen svara dem: Jag säger er sanningen: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig.”(Matt 25:31-40)


Jesus, Jeshua, är Israels Messias som kommer tillbaka för att regera som konung på sin fader Davids tron. Hans ”minsta bröder” handlar dels om hans efterföljare bland nationerna som kommer att förföljas i den sista tiden men också om Guds egendomsfolk Israel. De som idag förföljer judarna förföljer också sanna kristna och så har det alltid varit.


Vi ska be att Sverige blir en ”fårnation” som bygger sin lagstiftning på en judekristen värdegrund och välsignar Israel så att vi inte kommer att hamna under Guds dom och förgås.


”Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. För jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig, naken och ni klädde mig inte, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte.


Då ska de svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och hjälpte dig inte? Då ska han svara dem: Jag säger er sanningen: Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.”(Matt 25:41-46)


Globalism och diktatur eller nationalism och demokrati


Herren har på flera sätt bekräftat det kontroversiella tilltal jag fick den 12 januari, 2018. Svenska politiker har nu öppet börjat tala om nödvändigheten av en global diktatur för att rädda jorden. Miljöpartiets toppkandidat i EU-valet 2019, Pär Holmgren, har sagt att om han var statsminister skulle han snabbt avskaffa alla val. “…vi [har] liksom inte tid att håll på och käbbla mellan partierna.”[i]


Holmgren gillade i höstas på Twitter en artikel i DN Kultur av Torbjörn Tännsjö, som handlade om behovet av en global despoti där de suveräna nationalstaterna tvingas att upphöra att finnas till för att motverka den globala uppvärmningen.[ii] Likadant har Anders Wijkman, ordförande i Romklubben och tidigare KD politiker nyligen sagt: ”Fördelen med ett centraliserat toppstyrt system är att när de väl bestämmer sig så går det ganska snabbt. Det finns ingen opposition som bråkar.”[iii]


Den politiska striden om Sveriges framtid står i första hand mellan antingen nationalism och demokrati eller globalism och diktatur. Den israeliske forskaren i politisk filosofi Dr. Yoram Hazony har i boken The Virtue Of Nationalism (Fördelen med nationalism) visat att all demokrati förutsätter nationalism. Demokrati kan enbart existera inom en nations fastställda gränser. Detta hör till en av Guds skapelseordningar. När en nations gränser försvagas eller upphör minskar ett lands demokrati i samma takt. Observera att all överstatlighet, som t ex EU och FN, leder alltid för eller senare till diktatur och förtryck!


Antikrists diktatur kommer att vara ett globalt kontrollsystem som kommer att införas på ett smygande, försåtligt sätt genom lögn och bedrägeri. Vi står mitt uppe i denna strid just nu i Sverige.


Herren sa också till mig det allvarliga tilltalet jag fick på morgonen den 12 januari, 2018: ”Det enda politiska parti som erbjuder ett alternativ till denna utveckling [mot antikrists diktatur] är Sverigedemokraterna.” 


Detta beror på att Sverigedemokraterna idag är det enda öppet nationalistiska partiet i Sveriges riksdag. Det som för bara en generation sedan var en självklarhet inom alla politiska partier i Sverige kallas idag ofta både för rasism och fascism. Bibeln har varnat för denna utveckling redan för tusentals år sedan. ”Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert! Ve dem som är visa i sina egna ögon och håller sig själva för kloka!”(Jes 5:20-21)


Det tragiska är att även en del kristna ledare idag i Sverige försöker jämställa nationalism med nazism. Gud har rest upp Sverige 7:14som en profetisk bönerörelse i frontlinjen för att gå in i den här bönekampen. Vi ska fortsätta den under 2019.


Sverige har sjunkit djupt. Oerhört djupt. Antikrist har fått ett väldigt starkt grepp om Sverige. Det kommer att ta tid att vända på skutan. Mycket mer bön behövs. 


Men med Gud är allting möjligt!


Kontinuerliga bönepunkter i Sverige 7:14


Be bönen Fader Vår för Sverige! Guds namn har blivit vanhelgat i vårt land. Be att det blir ärat och upphöjt igen! Här kan du få undervisning om att be Fader vår


Be om rening och omvändelse! Eftersom församlingen har nyckeln till vårt lands utveckling behöver vi be om förlåtelse för vårt misslyckande att vara ett salt och ett ljus. Vi behöver också be om förlåtelse för att landets kristenhet dömt ut Jimmy Åkesson och hans partis önskan att bevara Sverige som ett kristet land. Be om ödmjukhet och förkrosselse i Sveriges kristenhet till omvändelse och frimodighet att stå upp för Guds Ord utan kompromiss!


Be för KD och dess ledning! Just nu marginaliseras ofta sådana inom partiet som står för bibliska värderingar. Be om en förändring!


Be för Jimmie Åkesson! Vi är kallade att be och tacka Gud ”för alla i ledande ställning”, inte att förbanna! Tacka Gud för Jimmie Åkessons uppmaning att be för Sverige! Be om Guds nåd, välsignelse och vishet över hans liv och det parti han leder!


Be att Gud avslöjar alla försök till lögn, bedrägeri och manipulation i media! Vi är inbegripna i en demonisk konfrontation mot antikrists ande i Sverige, en andlig strid mot ondskans andemakter. Guds ord säger: ”Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade.” (2 Tess 2:9-10) Idag görs det försök att begränsa det fria ordet i Sverige. Hotet om fängelsestraff för journalister som kritiserar Sverige utomlands är ett exempel bland många att försöka skrämma journalister till att gå i regeringens ledband.


Be att Moderaterna och KD kommer att samarbeta med SD och bilda ny regering! Detta är en kontroversiell bön idag för många kristna. Men det finns ingen alternativ väg till en praktisk, reell förändring i Sveriges marsch mot en antikristlig diktatur. Valet står mellan nationalism och demokrati eller globalism och diktatur.


Be att Sverige blir en ”fårnation” (Matt 25:31ff)– ett föregångsland i Europa att välsigna Israel och Jerusalem! ”Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig.” (1 Mos 12:3) Sverigedemokraterna vill att Sveriges israelambassad flyttas till Jerusalem om de får bestämma. Låt oss be att de får möjlighet att göra det! Det skulle ge Guds välsignelse och välbehag över vårt land.


Observera att jag intesäger i detta upprop till förbön för vårt land att Sverigedemokraterna är lösningen på Sveriges problem! Däremot talade Guds Ande till mig på morgonen den 12 januari att Sverigedemokraterna är det enda politiska alternativet idag till den utveckling som nu pågår i Sverige mot en antikristlig diktatur. 
Det är bara Gud som har lösningen på Sveriges problem och församlingen har fått ansvaret att förmedla den. Om Sverigedemokraterna kommer i en ledande ställning kommer det att bromsa upp den antikristliga agendan i vårt land och ge evangeliet större frihet att förverkliga den kallelse Gud har på Sverige. Ingenting kan vara viktigare än detta. Det är detta vi ska be för!

Vi kan få se en förändring!


Jag har inte 380 pastorer och ledare bakom mig i detta upprop. Men jag hävdar att jag har himmelens Gud bakom mig och jag vädjar till alla som har öron till att höra vad Anden säger.


Gud kallade mig att be för Sverige för över 40 år sedan och jag har fortfarande inte fått se en uppfyllelse av det som han då talade till mig om. Han har talat förr till mig om att be för vårt land. Det ledde till Bönemötet på Sergels Torg1 maj 1981, då Sverige stod utan regering. Jag minns tilltalet jag fick att samla bedjare tillDet Stora Bönemöteti Örebro 29 april – 1 maj, 1988. Och nu har han talat till mig igen om att resa upp bönerörelsen Sverige 7:14.


Jag tror att om vi omvänder oss och ber är det fullt möjligt med en överraskande vändning i vårt land. Alla kan ta minst 7 minuter varje dag till att böja knä och åtminstone be för vårt land utifrån Fader Vår!

Många har gett upp när det gäller Sverige. Men med Gud är allting möjligt.


OBS! Detta upprop handlar om bön, inte om hur var och en ska rösta i ett riksdagsval! Att vi ber om att SD ska bli det största partiet i riksdagen betyder INTE att vi ber att alla ska rösta på detta parti. Vi ber inte om en enparti regering! Jag uppmanar dig att rösta efter ditt eget samvete och övertygelse på det parti du tycker är rätt att rösta på!

Om du vill be för Sverige minst 7 minuter om dagen så kan du anmäla dig här. Jag kommer att hålla kontinuerlig kontakt med dig med ytterligare praktisk information, rapporter, uppmuntran och aktuella böneämnen i Sverige 7:14 för ett andligt genombrott i vårt land.


Gud hör bön! Lars Enarson

Rekommendation:


Lars Enarson har gett en klar och tydlig trumpetsignal och upprop till Kristi kropp i Sverige! Jag vill uppmana alla som älskar Gud och som känner nöd över Sveriges framtid att ödmjukt, allvarligt och i bön betänka detta profetiska ord och uppmaningen som ges.


Det är absolut nödvändigt att Sverige ändrar kurs. Regeringen måste drastiskt ändras i årets val. Det är bara Guds församling som kan åstadkomma en genomgripande förändring i landet och som håller nycklarna till att avvärja de domar som står för dörren. (2 Krön 7:14).


Med Sverige i bön, Gary Klein, Jerusalem

[i] Magasinet Neo den 10 december 2009.

1 084 visningar3 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

3 Comments


kenneth
Apr 18, 2022

Lars Enarsson utelämnar det viktigaste i Bibeln, nämligen församlingens uppryckande för bröllopet med Jesus i himlen. Detta kan man läsa om i Upp.14:14-16 och 1Tess4:15-18, detta sker på ett ögonblick och osynligt för världen. Det blir två uppståndelser, salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen, över honom/henne har den andra döden ingen makt. Alla människor skall uppväckas och dömas. De som inte tagit emot Jesus i sina hjärtan blir uppväckta efter tusenårsriket och blir dömda efter sina gärningar. De som inte finns skrivna i Livets bok kastas i eldsjön, detta är den andra döden.

Kenneth Lindgren

Like

herowrashid
Mar 30, 2020

Hej Lars Enarson!

Jag vill kontakta er har försekt

Men det gick inte kan ni skicka e-post adres till mig

Gud välsigna er


Like

Conrad Utvåg
Conrad Utvåg
Mar 27, 2020

Jag Priser Min Gud för Dig, Kära Broder - Att Han måste ge dig Mod och Kraft till att stå på i ALL motgång du möter - Denna Motgång ÄR ett gott tecken... DU står på GUDS ORD - PÅ Hans tilltal går du ut med Hans Ord - Du Inviterar till BÖN för Sverige...

DU är väl snart den ände Kristen i Sverige som gör just det - Du minner mig om Gideon - Han bad inte om att få 10,000 med sig - Men vit: "En Rättfärdig Mans Bön har STOR Kraft i sin Verkning..." Det är vad du behöver - Dom Rättfärdige - Dom som är renad i Blodet... Något mindre är oacceptabelt...

Och, dom är sällan…

Like
bottom of page