top of page
NordenMapNight1600v3.jpg
  • Skribentens bildLars Enarson

Wilkerson till Norden och kristenheten

Uppdaterat: 18 feb. 2020

David Wilkerson i Sverige 2004

”Den kontrovers Gud har med den evangeliska församlingen [i Skandinavien] är ett problem, ett enda ord, som Gud gav mig: apati. Han sa, Jag kan inte gå med er, Jag kan inte göra vad Jag vill göra, trots kallelsen på väckelse, trots allt detta. Jag ser apati, säger Herren. Ni har kommit till den punkt när ni har förlorat kraften, den Helige Ande, på grund av apati. Ni är nöjda med att komma till kyrkan, gå till programmet, formaliteterna, organisera och försöka finna makt i samhället. Ni har blivit toleranta och det är vad Gud hör både från församlingen och samhällets toppar.Nej, säger Gud, ni är ljumma, ni tolererar att ni inte får tala emot homosexualitet från era talarstolar. Det finns ingen som böjer knä och i bönens kraft bryter ner dessa fästen. Det finns inga tårar, det finns ingen smärta, för att vi evangeliska kristna är så toleranta. Den Helige Ande säger: Det är apati. Receptet mot apati är NÖD. Men det är inte många som vill höra det. Vi vill inte gråta. Om vi vill ha väckelse så skulle bönemötet vara den mest besökta kvällen. …apatin är…församlingens synd i Sverige.”


Wilkersons profetia om enhet i boken ”Synen”

”En världsomspännande superkyrka bildas genom en union mellan liberala ekumeniska protestanter och den Romersk-katolska kyrkan. De gör även gemensam sak politiskt. På detta sätt blir denna kyrka en av de mäktigaste religiösa faktorerna i världen. Denna superkyrka blir andlig endast till namnet. Man använder fritt Jesu Kristi namn, men är i själva verket antikristlig och politisk i sin verksamhet.


Skapandet av denna världsomspännande superkyrka kommer att börja väldigt oskyldigt. Det kommer att begynna med ett informellt samarbetsvilligt studie- och forskningsprogram. Andra samarbetsprogram kommer att sättas igång utan lagstadgade eller bindande förpliktelser från protestanter eller katoliker.”


[Wilkerson fortsätter sedan att beskriva en helt annan enhet.]


”Jag ser en stor och övernaturlig förening av alla sanna Jesu Kristi efterföljare, slutna tillsammans genom den Helige Andes försorg. De har fullt förtroende för Kristus och hans ord. Denna övernaturliga kyrka av Bibeltroende blir en slags underjordisk gemenskap, som omfattar katoliker och protestanter ur alla samfund...Medan den synliga superkyrkan vinner allt mer politisk makt, växer den osynliga församlingen enormt i andlig styrka. Förföljelse framtvingar denna kraft. Det förföljelsevansinne som kommer att drabba jorden, driver dessa kristna till varandra och till Jesus Kristus. Samfundstillhörighet får mindre betydelse och större vikt läggs på Jesu återkomst…Denna osynliga kyrka får övernaturlig smörjelse och kraft från den Helige Ande till att fortsätta att proklamera evangelium tills jordens ändar har hört budskapet.”

 

1 137 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page