top of page
NordenMapNight1600v3.jpg
  • Skribentens bildLars Enarson

Afs Israelpolitik

Uppdaterat: 27 maj 2019


Afs parti­ledare Gustav Kasselstrand (till vänster) och Jeff Ahl (foto: Nya Tider).

Sverige 7:14 har tidigare uppmanat till bön för SD i kontexten av ett konservativt block bestående av SD, KD och M som står upp för familjen, Sverige och Israel. På grund av detta är det många som har hört av sig om det nya partiet Alternativ för Sverige (Afs) lett av Gustav Kasselstrand, f d ledare för SDU.


Sverige 7:14 har tidigare undersökt SD:s israelpolitik och det visar sig att SD är i dag det mest pro-israeliska och pro-judiska partiet av alla riksdagspartier (med undantag för SD:s farliga politik mot rituell slakt och omskärelse som förmodligen kom som förslag för att stoppa fortsatt islamisering i Sverige).*


Pga ett stort intresse och EU-valet idag, är det därför viktigt att också undersöka Afs israelpolitik. Medan SD förblir emot överstatlighet har man valt att för närvarande inte bedriva Swexit utan att motarbeta EU inifrån. Afs bedriver däremot en aktiv Swexit kampanj.


Bakgrunden

2011, när Gustav Kasselstrand fortfarande var ledare för SDU, utmanade han och William Hahne moderpartiets israelvänliga politik offentligt i en debattartikel i Aftonbladet. Han argumenterade att SD:s pro-Israel politik inte rimmade med ungdomarnas åsikter, att man borde erkänna en palestinsk stat och att en nationalistisk princip borde stötta det s k palestinska folkets nationalism. Det är uppenbart från artikeln att Kasselstrand, då 24 år gammal, i stort trodde på den svenska medians propaganda-linje mot Israel.


Delvis på grund av att Kasselstrand drev politik mot SD:s stöd för Israel uteslöt Sverigedemokraterna Kasselstrand och hela ungdomsförbundet år 2015 från partiet.


2017 startade Kasselstrand partiet Alternativ för Sverige för att driva frågor man ansett att SD kompromissat på.


Med tanke på historien, utmanades Afs i Samhällsnytt 2018 att tydligt offentliggör sin israelpolitk. Den utförliga debattartikeln “Alternativ för Sverige vs Palestina” begärde en förklaring: “vilken ståndpunkt har Alternativ för Sverige? Ett oklart eller ofullständigt svar betraktar jag som att Afs intar en Israelfientlig hållning … Att två unga människor skriver en provokativ tidningsartikel 2011 betraktar jag som ett försök att pröva pennan och inget mer. Att däremot aspirera på att företräda svenska folket och den nationella rörelsen i riksdagshuset gör att granskningen blir ytterst grundlig.”


Jeff Ahl, en av de främsta profilerna i Afs, gav ett starkt svar i Samhällsnytt. Afs officiella linje är att aldrig lägga sig i någon Israel-Palestina konflikt. Men svaret var inte så enkelt och inte helt förankrat i verkligheten. Jeff Ahl beskrev läget med starka ord. Israel är “en fråga som är fullkomligt irrelevant för svensk politik”.


“Vår inställning är enkel, vi bryr oss lika lite om Israel/Palestina-konflikten som vi bryr oss om konflikten mellan Somaliland/Somalia – med andra ord tar vi ingens sida i komplicerade konflikter som inte har med Sverige att göra, och vi är heller inte skyldiga att göra det.”

Enligt Jeff Ahl delar Sverige inte “en ödesgemenskap, geopolitiska förutsättningar, historia och kultur” med Israel. “Vad palestinier och israeler har för otalt med varandra är fullkomligt oviktigt,” fortsatte han. Han avslutar med att ge sin egen utmaning att man ska “gärna förklara varför Israel är viktigare än Sverige”.


Analys

Kasselstrand vill inte längre kommentera sina uttryckta pro-palestinska åsikter. Afs officiella linje är att inte blanda sig i konflikten. Men Afs beskriver också Israel som “fullkomligt irrelevant för svensk politik,” Israel är “fullkomligt oviktigt”, och insinuerar att den som bryr sig om Israel gör det på Sveriges bekostnad (“förklara varför Israel är viktigare än Sverige”).


Från ett bibliskt perspektiv fritt från ersättningsteologi är denna attityd när det gäller Israel oacceptabel. “Den som” inte bara förbannar Israel, utan som endast “förringar” Israel “skall jag förbanna” säger Gud bokstavligen i 1 Mosebok 12:3.


På två punkter beskriver Afs inte verkligheten.


(1) Afs tar “ingens sida i komplicerade konflikter som inte har med Sverige att göra, och vi är heller inte skyldiga att göra det.” Sverige har i högsta grad gjort sig delaktig i konflikten och bär en skuld i den.

Förutom påven, var det Sverige och Palme som lyfte Arafat från att betraktas som mördare och terrorist till en legitim statsman. Sossarna har stöttat PLO kontra Israel som en marxistisk frihetskamp och har i stort vänt hela vänstern från att stötta Israel. Sverige ger fortfarande indirekt skattepengar för att sörja för PLO och Hamas terrorister i fängelse, större belopp till de som dödat fler judar. Sverige är en av de få länder som har erkänt den för närvarande hypotetiska staten “Palestina”, osv.


(2) Afs ser Sverige och Israel som helt skilda. Enligt Afs, delar Sverige ingen “ödesgemenskap, geopolitiska förutsättningar, historia och kultur” med Israel.


Sveriges historia och kultur delar mycket med hela den judiska bibeln (GT och NT) och den judekristna värdegrunden. Sverige har i tusen år varit ett kristet land och den kristna tron och historien härstammar från Israel. Väst är historiskt sett byggt på Jerusalem och Aten. Sverige delar politiska förutsättningar med Israel, både i kamp mot överstatlighet och i sin kamp med islamismen. Många i Väst har förstått att Israel ligger på frontlinjen. Jihadister har länge predikat, “Först lördagsfolket, sedan söndagsfolket” dvs krig mot Israel och krig mot kristna länder går hand i hand. Sverige delar därmed en politisk ödesgemenskap med Israel, för att inte nämna en biblisk ödesgemenskap.


Johannes Enarson


Källor

* Följande exempel visar att SD långt överträffar de andra partierna vis a vis Israel: De har argumenterat för att flytta svenska ambassaden till Jerusalem. De har hänvisat till Israels historiska bakgrund utifrån Bibeln och dess relation till landet. De har en sund syn på den moderna politiska historien i konflikten. De anser inte att Israel bedriver någon illegal ockupation i Gaza, Judeen eller Samarien (Västbanken). Som jämförelse kan man nämna att KD uppmanar att Israel ska förhandla med PLO om en palestinsk stat. SD vill ta till mycket tuffare tag i kampen mot antisemitismen i Sverige (förmodligen även mot den islamistiska antisemitismen som begår den största andelen av sådana brott). De har uttryckt stöd för judarnas särskilda identitet. SD ser Israel som en naturlig bundsförvant, ett exempel på en framgångsrik nationalistisk och demokratisk stat som också brottas med ett islamistiskt hot.2 379 visningar2 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

2 Comments


Johannes Enarson
Johannes Enarson
Feb 03, 2020

@Elias Brunzell, Vi bär på en kyrkohistorisk och politisk skuld till Israel. Sverige och Irland tävlar öppet om att vara de två mest Israel-fientliga länderna i Europa. Hela EU:s utrikespolitik har stort sett samma anti-Israel agenda.


Den inflytelserika journalisten Caroline Glick spekulerar att Israel gör rätt i att betrakta majoriteten av Europas stater som fientliga i oförutsedd framtid av två skäl. 1) Europa vill inte att palestinsk terrorism äger rum på europeisk mark som det var på 70-talet. De ingick istället i hemliga avtal med PLO. 2) Olikt USA kapitulerade Europas regeringar totalt för den arabiska oljebojkotten 1974 och har inte ekonomisk vilja att trotsa muslimvärlden igen. https://amazon.com/Israeli-Solution-One-State-Peace-Middle/dp/0385348061


Det finns dock undantagsländer i detta senario och vi ber att Sverige…


Like

Elias Brunzell
Elias Brunzell
May 29, 2019

Jag stödjer Sverige 7:14 och tycker att Lars Enarson gör ett fantastiskt jobb med sin bönerörelse för Sverige, men jag stödjer samtidigt Alternativ för Sverige, bl a p.g.a. deras Swexit- och återvandringspolitik. För mig är det viktigt att svenska politiker alltid sätter svenska intressen först. Sverige har under flera decennier varit väldigt måna om att hjälpa alla runt om i hela världen, men glömt bort den svenska befolkningen. I de frikyrkosammanhang som jag deltagit i har fokus alltid legat på mission utomlands, med (enligt min mening) en tro om att Sverige är en trygg borg som kommer stå orubbad vad som än händer i världen och hur illa våra politiker än sköter landet. Jag stödjer Israel och judarnas rätt till…

Like
bottom of page