top of page
NordenMapNight1600v3.jpg
  • Skribentens bildLars Enarson

Bibeln avgör ett lands framtid

Uppdaterat: 18 feb. 2020


Genom Reformationen under 1500-talet blev Sverige ett enat och fritt land. Bibeln översattes till svenska och så småningom fick vi vår svenska flagga: det kristna guldgula korset mot en himmelsblå bakgrund. Svenska folket fick sin utbildning genom studier av Luthers lilla katekes och svensk lagstiftning grundades på Guds bud och lagar i Bibeln. Välståndet ökade.


1593 hotades friheten av Sigismund III Vasa som var på väg från Polen för att ärva kronan och än en gång införliva Sverige under påven och återinföra mässan på latin. Bibeln skulle återigen blivit otillgänglig för vanligt folk. Då samlades man till Sveriges viktigaste kyrkomöte, Uppsala möte, där man med livet som insats slog fast att Bibeln utgör ”det enda rättesnöret för lära och liv”. Då var Sverige fortfarande en obetydlig och glest befolkad avkrok i Europa.


När vi ärar Gud och hans Ord ärar han oss. Inom femtio år efter beslutet på Uppsala möte hade Sverige blivit en av Europas stormakter. Gustav II Adolf kallades i Europa för Lejonet från Norden. Sverige fick ett avgörande inflytande på hela världshistorien genom säkrandet av Reformationen i den Westfaliska freden 1648. Kardinal Richelieu i Frankrike förklarade: ”Om alla Europas beslutsfattare befann sig i samma båt skulle jag utan tvekan sätta Axel Oxenstierna (Sveriges Rikskansler) vid rodret. Han är en outtröttlig källa till vishet.” Det står skrivet: ”Att frukta HERREN är början till vishet, ett gott förstånd får alla som handlar därefter.” (Ps 111:10) Sverige blomstrade, som det heter i vår nationalsång: ”Du tronar på minnen från fornstora dar, då ärat ditt namn flög över jorden.”


Med Gustav III avslutades Sveriges stormaktstid, mycket på grund av införandet av avgudadyrkan i form av frimureri och hemliga ordnar. 1809 stod Sverige vid avgrundens brant. Statskuppen på Stockholms slott 13 mars 1809 förhindrade i sista stund ett begynnande inbördeskrig och vår nuvarande kungaätt Bernadotte kom till makten. Inom fem år hade hela utvecklingen vänt och Sverige spelade återigen en avgörande roll i Europa genom besegrandet av Napoleons diktatur. Napoleon Bonaparte erkände efteråt att kung Karl XIV Johan blev hans fall. Frikyrkorörelserna vitaliserade Bibelns betydelse för gemene man och landet började resa sig ur superi och fattigdom. Fortfarande utgjorde Martin Luthers lilla katekes grundstommen i det svenska tänkandet och samhället i stort.


Mot 1800-talets slut gjorde så socialismen sitt intåg och förklarade på sitt första konstituerande möte krig mot ”korset, kronan, svärdet och penningpungen”. Kyrkans skiljande från staten utgjorde en av Socialdemokratiska Arbetarpartiets första paragrafer. Men i stället för en blodig revolution som i Ryssland, påbörjade socialdemokraterna i stället en långsam process för att utplåna kyrkans makt och kristendomens inflytande över samhället. Man beslutade sig för att ”koka grodan sakta”.


1963 avskaffade slutligen den socialdemokratiska regeringen kristendomsämnet i svenska skolan – trots svenska folkets protester genom den största namninsamlingen i svensk historia med hela 2,2 miljoner underskrifter. Den ohämmade sexuella frigörelsen följde tätt i spåren, eftersom kristendomen avskaffats och ateismen saknar moraliska ramverk. Då finns inte längre något absolut rättesnöre för rätt och fel.


Den ”svenska synden” blev ett begrepp över hela världen. Radikala marxister infiltrerade både Svenska kyrkan och stora delar av Frikyrkan, framför allt Svenska Missionsförbundet som då var det största frikyrkosamfundet. Manegen var krattad för Olof Palme att komma in på scenen och avsluta nedmonteringen av det nära tusen år gamla kristendomspräglade svenska samhällsbygget. Palmes nya utrikespolitik vände Sverige emot Israel, fria aborter infördes, liksom det ”mångkulturella samhället”. Vi skördar nu frukterna av upproret mot Gud och hans Ord genom våldet som utbreder sig alltmer ohämmat på gator och torg.


Dr. Yoram Hazony är israelisk filosof, bibelforskare, politisk teoretiker och en av Israels mest framstående tänkare. Han har skrivit i The Wall Street Journal, The New York Times m. fl. Hans tidigare bok gavs ut av Cambridge University och i hans senaste bok, The Virtue of Nationalism, menar han att Bibeln gav oss nationalismen. Boken omtalas som den viktigaste i ämnet för en hel generation (bild: Twitter)

Den politiske filosofen Yoram Hazony skriver i sin bok The Virtue of Nationalism (Fördelen med nationalism) att de protestantiska staterna i Europa och Amerika, som grundat sin lagstiftning på Bibeln och Tio Guds Bud, utgör alla exempel på det mest framgångsrika samhällssystemet i hela världshistorien. Hazony sa nyligen: ”Avskaffa Gud och Bibeln och inom två generationer kommer människorna inte längre att begripa skillnaden mellan man och kvinna.” För ett sådant samhälle finns det inte längre någon framtid.


Efter socialismens ateistiska härjande under det senaste århundradet står Sverige nu inför ett avgörande vägskäl: Bibeln eller samhällets totala sammanbrott, korset eller kaos, kristendomen eller anarki. ”Rättfärdighet upphöjer ett folk, men synd är folkens vanära.” (Ords 14:34) Sverige behöver ett nytt ”Uppsala möte”!


Lars Enarson Bibellärare, författare och böneledare, Sverige 7:14


Målning ovan av Johan Strandberg föreställer Gustav Vasa som tar emot den första utgåvan av den svenska Bibeln.431 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


bottom of page