top of page
NordenMapNight1600v3.jpg
  • Skribentens bildLars Enarson

RÄDDA SVERIGE: Än är det inte för sent!

Uppdaterat: 9 aug. 2020Denna artikel skrevs i september, 2014


Ulf Ekmans annonsering i Livets Ord i mars 2014 att han och Birgitta beslutat att konvertera och övergå till den Katolska Kyrkan överraskade mig inte. Jag hade offentligt varnat för detta i flera år och även personligen varnat Ulf Ekman redan 2005 för den väg han slagit in på.

Bilderna från Ulf och Birgitta Ekmans upptagning i Katolska Kyrkan i våras berörde mig dock väldigt starkt. Deras konvertering till katoliker är inte bara oerhört tragisk utan framför allt mycket allvarlig för vårt land. Utifrån Bibelns klara undervisning är det uppenbart att Ekmans blivit vilseförda av en religiös villoande. Ulf Ekman har offentligen uttalat att han behöver den romerska katolska kyrkan för sin frälsning och att han även numera helt omfamnar alla katolska kyrkans obibliska läror, inklusive angående dem om Maria, påven, ikoner, sakramenten, mm.

Reaktionerna i mars på Ekmans meddelande att konvertera var blandade. Alltför få ledare i Sverige sa klart och tydligt ifrån att de har gått vilse. Det är i och för sig inte så konstigt, med tanke på att man inte sagt någonting tidigare under de senaste tio åren, trots att utvecklingen fram till offentliggörandet varit väldigt tydlig för alla som velat se.

Men en del protester var det efter offentliggörandet och det är fortfarande oroligt på vissa håll, framför allt inom själva Livets Ord. Protesterna räknade dock Ulf Ekman, enligt en intervju i Vatikanradion, med att de kommer att ge sig inom några år. Även om en del blev chockade, tror han att det snart kommer att lugna ner sig.

Vi kan utgå ifrån att Ekman inte har genomgått sin konvertering med buller och bång även i sekulär media enbart av personliga skäl, utan att ett strategiskt planerande bakom. Enligt flera oberoende källor har Ulf Ekman förklarat att han under åren i Jerusalem fick ett uppdrag av Gud att likt Paulus åka till Rom. Där kommer han som apostel att stå som representant för kristenheten i Sverige i en ekumenisk gemenskap för att underordna den under påven.

Ekman har säkert inte varit ensam om att ha planerat det som skett sedan dess. Det finns med stor sannolikhet andra starka krafter involverade. Lewi Pethrus sa på sin tid att katolska kyrkan är mästare på att smida planer bakom kulisserna. Det är detta som både har pågått och pågår just nu i svensk kristenhet.

Ulf Ekmans första predikouppdrag som katolik skedde omedelbart efter hans upptagandet i katolska kyrkan på OAS-rörelsens konferens tillsammans med katolska kyrkans biskop Arborelius där budskapen spelades in av svensk statlig television för att sedan sändas under Allhelgonahelgen hösten 2014. En tillfällighet? Knappast. Det har funnits ett genomgående mönster i Ekmans radikala kursändring redan från början, då han lanserade den nya ekumeniken via den profana pressen i en artikel i Svenska Dagbladet.

Vi bör vara väldigt vaksamma när kristna initiativ backas upp på detta sätt av sekulära media och instanser. Aposteln Johannes förklarade: “Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.” (1 Joh 4:6) Världen lyssnar inte på sådana som är sanna profeter. De förföljer dem!

Vad vi behöver göra

Allt detta betyder att vi enligt min mening nu har en tidsfrist på max två eller tre år på oss, om vi vill rädda svensk kristenhet från att enas med katolska kyrkan. Vi måste i så fall vakna upp och agera nu!

Vi behöver skapa en kraftig motståndsrörelse från gräsrötterna som inte accepterar några kompromisser från ledare i Sverige med det som har skett. Om inte pastorer kan ge raka och klara besked att de tar avstånd från de obibliska läror Ulf Ekman nu förkunnar, så måste man ta konsekvenserna av detta och lämna sådana pastorers församlingar. Det kan kosta på nu, men det kommer att kosta mycket mer om några år! Guds Ord säger: ”Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? …Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er, och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige.” (2 Kor 6:14,17-18)

Vi måste alla hjälpa till att ställa kristna ledare och pastorer i Sverige ordentligt mot väggen nu. Hur har ni kunnat acceptera denna utveckling utan att ni har sagt ifrån? Varför har ni varit så blinda? Varför har ni inte slagit larm? Jag anklagar er som är kristna ledare i vårt land som aldrig har protesterat mot den rörelse mot Rom som Ulf Ekman hållit på med i tio år, för att ni har svikit er uppgift att vara väktare på muren! Ni har sovit på er post! Jag manar er till omvändelse från er försumlighet, annars saknar ni förtroende att leda Guds folk.

Jag anklagar er alla som önskat Ulf Ekman lycka till, eller som ännu värre säger att han varit ledd av den Helige Ande i det han gjort, för att vara precis lika bedragna och vilseförda som Ulf Ekman själv![1] Ni saknar mandat att vara ledare innan ni har omvänt er på djupet för er delaktighet i dessa villfarelser.

Några av er har sagt ifrån varför ni inte själva valt att bli katoliker och vad som skiljer er tro från katolska kyrkans. Det är bra, men det räcker inte! Ni måste också ta konsekvenserna av det ni tror på och ta avstånd från kompromisser med Guds Ord! Något annat duger inte. De flesta pastorer i Sverige är tyvärr livrädda att gå emot strömmen. Men ledare som inte har kurage till att ta avstånd från villoläror nu, kommer att lägga sig platt under oket från Rom framöver. Det kan vi vara säkra på!

Vi måste också slå fast att de som hädanefter inbjuder Ulf Ekman att tala i sina sammanhang, eller på annat sätt ger honom en plattform, blir delaktiga i samma andliga villfarelse som han själv drabbats av. Aposteln Johannes skriver om detta: ”Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar.” (2 Joh v. 9-11) Här kan vi inte kompromissa!

Vidare måste vi börja be som aldrig förr. Tiden är kort. Allvarliga tider ligger framför och efter dessa allvarliga tider kommer det fruktansvärda tider.

Vi behöver be att Gud förbarmar sig över Sverige och reser upp nya ledare, fria från all falsk ekumenik och kompromisser med Guds Ord!

Vi behöver be att Guds folk vaknar upp och omvänder sig från alla avgudar, först och främst materialismen!

Vi behöver be om en läsarväckelse tillbaka till Bibeln! Det är just den katastrofala bristen på bibelkunskap bland dagens kristna som gjort att Ulf Ekmans villfarelse kunnat få sådan framgång.

Det räcker inte med att enbart predika frälsning genom Jesus och få människor att be med i en frälsningsbön om vi ska kunna klara den sista tidens utmaningar. Vi kommer att behöva hela Guds rådslut från Första Moseboken till Uppenbarelseboken!

Slutligen måste vi hitta tillbaka till våra rätta rötter. En orsak till Ulf Ekmans märkliga helomvändning, är att han till slut insåg att det han höll på med inte höll måttet. Här har Ulf Ekman haft helt rätt! Om församlingen ska klara av de svåra och stora utmaningar som ligger framför, så måste vi vända tillbaka till våra ursprungliga andliga rötter. Men dessa rötter finns in the Rom, inte heller i Wittenberg, på Azusa Street eller i Tulsa. Våra ursprungliga rötter finns i Jerusalem!

Hedningarnas tider går nu mot sitt slut. Om vi ska hamna rätt i denna sena tid måste vi hitta tillbaka igen till Jerusalem där det hela började och där församlingens tidsålder också kommer att avslutas vid Jesu återkomst. Här finns våra rötter och här finns därför nyckeln till den sanna enheten. Det är enbart på Ordets grund, genom omvändelse och lydnad till det som står skrivet som vi kommer att få se den rätta enheten i Kristi kropp!

Enhet i Jesus

Ulf Ekman sa till Världen Idag i samband med upptagningen som katolik: ”Vi tror på fortsatt gemenskap och kärlek mellan oss kristna i Sverige. Det är vår stora förhoppning att endräkten skall växa när vi alla riktar in oss på Jesus och drar oss närmare honom.” Det uttalandet låter ju väldigt vackert och bra. Men här måste vi ställa några allvarliga och viktiga frågor.

Söker sig Ulf Ekman själv verkligen närmare Jesus genom att konvertera till katolik? Varför räcker det inte med den enkla tron på Bibelns Jesus? Om den katolska kyrkans Jesus är densamme som Bibelns Jesus, varför behöver då Ekman konvertera? Räcker det inte med Jesus själv? Varför behöver han inte bara Jesus utan även den romerska kyrkan för sin frälsning som han nu säger? Behöver i så fall inte bara han, utan även alla andra detta?

Bibeln talar om att nå ”fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son. (Ef 4:13) Kunskapen om Guds Son finner vi i Bibeln, inte i religiösa ceremonier. Inte heller i andliga upplevelser i första hand. Paulus skrev till korintierna: ”…ni skall lära er den regeln när det gäller oss att inte gå utöver vad Skriften säger.” (1 Kor 4:6) Det är en väldigt viktig apostolisk regel. Det är Bibeln som uppenbarar för oss vem Guds Son är. Jesus är det levande Ordet och Bibeln är det skrivna Ordet.

Paulus varnade för sådana som predikar ”en annan Jesus”. Frågan är om den katolska mässans Jesus, som Ulf Ekman nu bekänner sig till och som han säger att han behöver, verkligen är densamma som Bibelns Jesus, eller om den går utöver Bibelns undervisning. Paulus skrev till Timoteus: ”Tänk på Jesus Kristus, som är uppstånden från de döda och som har kommit av Davids släkt enligt det evangelium jag predikar.” (2 Tim 2:8)

Paulus förklarade för Timoteus vilken Jesus han skulle hålla sig till och tänka på: den uppståndne och förhärligade Jesus som är Davids Son, dvs Israels utlovade Messias. Detta är inte vad den katolska kyrkan betonar. Den framställer inte i första hand Jesus som uppstånden och förhärligad utan antingen som fastspikad och lidande på ett kors (krucifixet), eller som en liten baby i Marias famn, där Maria är flera gånger större än Jesus, eller också att han är representerad av påven. Allt detta strider mot Paulus och Bibelns evangelium! Vi ska i första hand tänka på Jesus som uppstånden och förhärligad, sittande på Faderns högra sida med all makt i himmelen och på jorden och vänta på att han snart kommer till Jerusalem för att sätta sig på Davids tron som Israels Konung. Det är Bibelns budskap.

Vad händer nu?

Under de senaste tio åren har Ulf Ekman byggt ett kontaktnät inom svensk kristenhet utifrån bl a Östanbäcks kloster och Enhetens Kyrka. Ledare inom de flesta samfund i Sverige har stöttat detta projekt, vars uttalade målsättning är kyrkans synliga enhet under biskopen i Rom. OAS rörelsen är uppenbarligen också djupt involverad i detta projekt.

Vid offentliggörandet av Ekmans konvertering var kommentaren från Livets Ord: ”Vi går skilda vägar, men vänskapen består.” Dörren till katolska kyrkan är öppen men Livets Ord är nu ”fria” att bedriva en mer ”icke katolsk linje” för att kunna samla in reserverade protestanter, karismatiker och evangelikaler i en ekumenisk enhet som sedan kan förenas med katolska kyrkan. En uppfyllelse av det uppdrag Ekman sa att Gud gav honom under åren i Jerusalem.

Ulf Ekman sa i Livets Ords tidning Missionsmagazinet nummer 2, 2014 angående sin konvertering: ”…om några år tror jag vi kommer att kunna se och förstå vad detta handlade om”. Det är alltså uppenbart att Ulf Ekman inte har tagit detta steg i blindo, utan har en plan med det hela. Enligt hans egna ord vet han tydligen själv vad han förväntar sig om några år. Vad är det då han vet som han inte vill säga nu? Och varför?

Nu är det dags för var och en själv att hitta svaren på dessa frågor och sedan stå fast i tron. Nu är det dags att rannsaka Skrifterna och verkligen söka sig närmare Bibelns Jesus, utan att förlita sig på vare sig mellanhänder eller kyrkosystem. Nu är det dags att välja om det är rätt att kristenheten i Sverige ska gå in i en enhet med katolska kyrkan under påven eller ej. Om två, tre år när förförelsen, kontrollen och grupptrycket från den falska enheten i den nya ekumeniken har ökat kan det vara för sent. Alltför många kommer enbart att välja den lätta vägen och bara följa med strömmen. Det är nu vi måste dra upp knivskarpa gränser som vi aldrig kommer att ge avkall på så att vi kan stå pall inför trycket framöver och hellre välja att bli kallade för sekterister och kättare än att kompromissa med Guds Ord.

Allt detta betyder inte att vi inte älskar katoliker eller andra kristna med andra uppfattningar än vår egen. Det handlar enbart om att troheten till Gud och hans Ord alltid måste komma först och att det utgör den enda grunden för äkta enhet. I slutet kommer det att finnas två olika församlingar, den trogna, som Bibeln kallar för bruden, och den avfälliga, som Bibeln kallar för skökan. De enda av de sju församlingarna i Uppenbarelseboken som fick godkänt av Jesus var den bibeltrogna (Filadelfia) och den förföljda (Smyrna).

Som katolik har Ulf Ekman numera bakom sig inte enbart världens största kyrka utan även en politisk maktapparat med ett världsvitt politiskt inflytande framför allt i Europa. Vi kan räkna med att den nya ekumeniken med katolska kyrkan som Ulf Ekman nu brinner för även kommer att sanktioneras och backas upp mer och mer framöver i lagstiftningen inom EU. Samfund, och framför allt alla fria församlingar, som väljer att stå utanför denna ekumenik kommer då att få det allt svårare och kommer att särbehandlas negativt på olika sätt.

Det finns ett pris att betala. Det har alltid kostat att stå trogen mot Guds Ord och så kommer det framför allt att bli i den sista tiden, i synnerhet för dem som väljer att stå med det judiska folket.

”Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då skall många komma på fall, och de skall förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter skall träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.” (Matt 24:9-13)

“Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.” (Matt 7:13-14)

Lars Enarson, sep, 2014

_________________________________________________

Efterskrift i juli, 2020

Jag vill lägga till det som David Wilkerson profeterade i boken Synen för nästan femtio år sedan.

”En världsomspännande superkyrka bildas genom en union mellan liberala ekumeniska protestanter och den romersk-katolska kyrkan. De gör även gemensam sak politiskt. På detta sätt blir denna kyrka en av de mäktigaste religiösa faktorerna i världen. Denna superkyrka blir andlig endast till namnet. Man använder fritt Jesu Kristi namn, men är i själva verket antikristlig och politisk i sin verksamhet.

Skapandet av denna världsomspännande superkyrka kommer att börja väldigt oskyldigt. Det kommer att begynna med ett informellt samarbetsvilligt studie- och forskningsprogram. Andra samarbetsprogram kommer att sättas igång utan lagstadgade eller bindande förpliktelser från protestanter eller katoliker.” (Fetstil tillagd)

Wilkerson fortsätter sedan att beskriva den sanna enhetsrörelsen i den sista tiden:

"Jag ser en stor och övernaturlig förening av alla sanna Jesu Kristi efterföljare, slutna tillsammans genom den Helige Andes försorg. De har fullt förtroende för Kristus och hans ord. Denna övernaturliga kyrka av Bibeltroende blir en slags underjordisk gemenskap, som omfattar katoliker och protestanter ur alla samfund... Medan den synliga superkyrkan vinner allt mer politisk makt, växer den osynliga församlingen enormt i andlig styrka. Förföljelse framtvingar denna kraft. Det förföljelsevansinne som kommer att drabba jorden, driver dessa kristna till varandra och till Jesus Kristus. Samfundstillhörighet får mindre betydelse och större vikt läggs på Jesu återkomst... Denna osynliga kyrka får övernaturlig smörjelse och kraft från den Helige Ande till att fortsätta att proklamera evangelium tills jordens ändar har hört budskapet.” (Fetstil tillagd)

Ännu en nådatid

Jag skrev hösten 2014 att vi har max två eller tre år på oss att rädda kristenheten i Sverige från den falska ekumeniken med Rom. I januari 2018, alltså drygt tre år senare, ledde mig Herren att starta bönerörelsen Sverige 7:14 med mottot: "En bedjande gräsrotsrörelse fristående från SKR och påvens inflytande."


Vi har fått ytterligare en nådatid av Herren även om det är svårare nu än det var för sex år sedan. Vår målsättning med bönen är att få se en äkta enhet och väckelse på Ordets grund utifrån en ren församling som älskar Israel och har omvänt sig från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne Guden och vänta på hans Son från himlen. Vi tror att det fortfarande inte är för sent.

[1] Läs om olika ledares reaktioner här https://www.varldenidag.se/om/konverteringen

1 720 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page