top of page
NordenMapNight1600v3.jpg
  • Skribentens bildJohannes Enarson

Inget nytt under solen med tidningen Dagen


Sune Lyxell 1988 och tidningen Dagen (bilder: Twitter/Dagen, Nordiska journalisthögskolan)
Sune Lyxell 1988 och tidningen Dagen (bilder: Twitter/Dagen, Nordiska journalisthögskolan)

På Nordens Kallelsestund i Solnahallen kom ett profetiskt tilltal: "Jag säger det i Jesus namn: “Tidningen Dagen är avfallets främsta megafon i det här landet." Reaktionerna blir nu starka, men för många är det svårt att förneka denna uppenbara sanning. Redan innan konferensen skrev jag: "Bibeltrogna kristna i Sverige behöver välja vilken röst de kommer att lyssna på och ha förtroende för. Ska man lyssna på Dagen, 'Sveriges största tidning på kristen grund'? Dagen är kanske intressant för den som vill diskutera homosexuell vigsel eller hur yoga bäst kan kombineras med Jesus. Redaktionens vinkling har samma färg som loggan och kommer att stå emot allt de anser 'högerkristet.'” Är denna situation ett nytt fenomen med tidningen som Lewi Pethrus startade 1945? En blick bakåt i tiden hjälper att ge lite perspektiv. Sune Lyxell (1938–2012) grundade och drev på sin tid den kristna Nordiska Journalisthögskolan i Mullsjö med syftet att få fram samhällsprofeter. Han var ofta en ensam pionjär långt före sin tid som bl a starkt drev frågan om kristna skolor i Sverige.


Redan 1988 skrev skrev Lyxell följande om tidningen Dagen i sin samhällsprofetiska bok Sanningen segrar:


”Dagen” (Sverige) - slätstruken och menlös gentemot socialismen


År 1986 erhöll den kristna dagstidningen ”Dagen”, som ej utkommer på måndagar, 10,7 miljoner kronor i statsstöd. Att ett sådant beroende av den gudlösa, socialistiska regeringen sätter munkavle på den, som prostituerar sig, är självklart. År 1979 erhöll ”Dagen” sex miljoner kronor i statsstöd. I en ledare 1979 behandlades socialdemokratins fientlighet mot kristendomen. Man citerade en av de fem verserna i "Internationalen”, som Henrik Menander skrev 1902:

"I höjden räddarn vi ej hälsa, ej gudar, furstar stå oss bi. Nej själva vilja vi oss frälsa, och samfälld skall vår räddning bli."

Ledarskribenten förvånades sig inte över, att fromma kristna hade svårt att marschera under de röda fanorna. Han konstaterade med rätta, att socialdemokratin hade gått i spetsen för de kristna värdenas rasering under 1960-talet och i början av 1970-talet. Därefter ställde ledarskribenten följande menlösa fråga:

".... Vågar en kristen rösta socialdemokratiskt eller ej? Det är en svår fråga.” (Ledare: ”(s) och avkristningen – än en gång” i ”Dagen" den 17/8 1979).

Man bör kunna ställa det kravet på en ledarskribent för en kristen dagstidning, att han känner till, att socialdemokratin bygger hela sin världsåskådning på marxismen, "en materialism som är obetingat ateistisk och avgjort fientlig mot varje religion”, och ”som syftar till att undanröja religionens sociala rötter" (Lenin: "Om religionen”, 1971, sid. 16 och 19, Arbetarkulturs förlag, Stockholm). Helt i överensstämmelse med sin ateistiska ideologi har svensk socialdemokrati systematiskt avkristnat Sverige

  1. Den ”fria" abortlagen 1975.

  2. Frisläppande av pornografi 1964.

  3. Avskaffande av hädelseskyddet.

  4. Avkristningen i statliga skolor.

  5. Bistånd till kommunistländer, som bl.a. förföljer kristna.

Ledarskribentens slutsats skulle därför ha varit, att ingen sann kristen kan någonsin rösta på den gudlösa, svenska socialdemokratin! Naturligtvis hade statsstödet på sex miljoner kronor för året därpå kunnat ryka. Det priset måste man betala och stå för sanningen!


I nämnda ledare gick man väl långt i sitt beröm, då man okritiskt skrev, att man inte hade klandrat socialdemokratiska partiet ”för dess beundransvärda arbete för att skapa större social trygghet och rättvisa i samhället”. Det minsta kan man begära av en ledarskribent på en kristen dagstidning är, att han känner till, att socialdemokratisk social- och sjukvård bygger på en ateistisk, filosofisk grundval, som innebär, att man icke alls räknar med människornas andliga behov. Personalen inom statlig omsorg är förbjuden att ta initiativ och tala med patienter om Gud. Resultatet är, att tiotusentals människor varje år slussas via den gudlösa, statliga vårdsektorn till helvetet. Det ta hemska system är inte värt något som helst beröm! Hur "Dagens” ledarskribent kan beteckna denna ateistiska, socialistiska socialvård som rättvis, är en gåta, om man inte anser, att det skulle vara rättvist att massor av människor hamnar i helvetet!


Ledarskribenten på ”Dagen” skrev, att socialdemokraterna och Ingvar Carlsson framstod ”som mest övertygande” jämfört med de andra partierna. Statsministern ingav, enligt ledaren, ”förtroende både inom och utom sitt parti och de höga opinions siffrorna blir nog bestående för en längre tid” (Ledare: "Väljarna intar nya positioner” i ”Dagen” den 29/4 1986). Några närmare motiveringar, varför svensk socialdemokrati, som så systematiskt avkristnat landet, skulle framstå som "mest övertygande”, och varför Ingvar Carlsson skulle inge ett sådant förtroende, gavs inte i ledarartikeln. Detta är ett konkret exempel på hur ”Dagen” sannolikt p.g.a. det stora statsstödet och beroende på infiltration av vänstervridna journalister delvis har blivit ett språkrör för den gudlösa, socialdemokratiska regeringen.


De två chefredaktörerna på ”Dagen” oroade sig över en betydande upplageminskning (Olof Djurfeldt och Arne Winerdal: ”Varför minskar Dagens upplaga?” i ”Dagen" den 1/9 1987).


(Slut citat) Sune Lyxell, Sanningen segrar: Samhällsprofetisk strategi 1 (Nordiska Journalisthögskolan, 1988) 65-66.


Johannes Enarson

2 158 visningar2 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

2 Comments


Lars Öhlund
Lars Öhlund
Mar 26, 2020

Jag är föddes i Piteåbygden 1959. På 50-talet hade en stark väckelse som berörde hela bygden svept fram. Min far och mor blev då väckta och omvända till tro på Jesus! En varm Jesus centrerad förkunnelse och med varnande ton om risken att gå evigt förlorad fanns alltid med. I en sådan varm och allvarlig atmosfär växte jag upp.

Den konferens, jag genom Guds omsorg, deltog på i Solnahallen 13-15 mars väckte minnen och mig ur sömnen. Tack till min frälsare Jesus och TACK LARS ENARSSON OCH CLAS-GÖRAN BERGSTRAND och alla ni som står TILLSAMMANS i denna kärlek till Jesus och Hans ord ( och för klassisk kristen tro. )

Mitt hjärta brinner igen med en helig eld. Min överl…

Like

Elsi Rosenberg
Mar 26, 2020

Jag sörjer kristenheten som den har blivit och frågar varför de kristna ledare låter det ske? Istället att tag mot profetorden och göra bättring.

Like
bottom of page